Sobre nosaltres
Barcelona

Façana del Goethe-Institut Barcelona Foto©Robert Esteban

A Espanya, hi ha dues seus, el Goethe-Institut a Madrid i a Barcelona. 

Una de les tasques importants del Goethe-Institut Barcelona és fomentar la cooperació amb els agents culturals locals. Per a això, el Goethe-Institut de Barcelona organitza i dóna suport a un ampli ventall d’activitats culturals.

El departament de llengua ofereix classes d’alemany a tots els nivells i organitza els exàmens oficials, reconeguts a tot el món.

En estreta col.laboració amb les oficines d’ensenyament del govern autonòmic, el Goethe-Institut Barcelona fomenta i incentiva la formació a escoles i universitats, organitzant seminaris, tallers i bequesper a professores i professors d’alemany.

El Goethe-Institut Barcelona proporciona informació sobre qüestions d’actualitat de la vida cultural, social i política d’Alemanya. També ofereix un extens material bibliogràfic i multimèdia i online gratuït per a tothom que s’interessi per Alemanya o la literatura alemanya o que vulgui aprendre o ensenyar llengua alemanya.