Dolgok könyvtára

Bibliothek der Dinge © Goethe-Institut, Fotó Bogdán Réka

Miről szól?

A könyvtárak olyan intézmények, amelyek küldetésükből adódóan nem a birtoklásra, hanem a megosztásra összpontosítanak, és így az állandó fogyasztás ellen dolgoznak.

A klasszikus könyvtári médiumokon túl tárgyakkal bővítettük kínálatunkat öt tematikus területen:
- Szabadtéri tevékenységek
- Játék
- Közösségi média
- Csináld magad 
- Öngondoskodás

Olyan dolgokat kínáunk kölcsönzésre, mint pl. longboard, távcső vagy projektor, amelyekre általában csak alkalmilag van szükség. Mostantól nem szükséges feltétlenül megvenni őket, hanem könyvtári olvasójeggyel kölcsözhetők.

A kölcsönözhető tárgyak listáját megtalálják könyvtárunk online katalógusában >>itt<<.
Minden készülék ill. eszköz csak a felhasználó saját felelősségére kölcsönözhető. A Goethe-Institut Budapest nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért vagy sérülésekért.

A tárgyak érvényes könyvtári olvasójeggyel kölcsönzhetők.
Egyidejűleg egy darab tárgy kölcsönözhető, a kölcsönzési idő 21 nap. A kölcsönzési határidő nem hosszabbítható meg. A kölcsönzésben lévő tárgyakat elő lehet jegyezni.

Visszaadás csak a könyvtárban lehetséges. A tárgyakat nem lehet a visszaadó ládába dobni, valamint postán visszaküldeni. Visszaadáskor ellenőrizzük a tárgy épségét és működőképességét.

Az elvesztett tárgyakat a felhasználó köteles pótolni. A  könyvtár a vissza nem szolgáltatott  eszközöket elveszettként kezeli, ezért a jogellenes károkozással ért kára megtérítése érdekében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló érvényes magyar törvény szerint jár el. (2009.  évi  L.  törvény) 
Ön mit gondol a Dolgok Könyvtáráról? Milyen tárgyakat kölcsönözne tőlünk még szívesen?

Keressen minket A könyvtár nyitvatartási ideje
Hétfő - péntek 10-18 óra

Olvasószolgálat, regisztráció
Kedd - péntek 14-18 óra