Szótárak Hogyan kerülnek be a szavak a Dudenbe?

© Colourbox
Fotó: Colourbox

Százharminc éve a Duden a mértékadó német szótár. Ami a Dudenben van, az van jól németül. Csakhogy ki dönt erről? És miféle kritériumok szerint?

Konrad Duden, egy gimnázium igazgatója, 1880-ban tette közzé A német nyelv teljeskörű helyesírási szótára [Vollständiges Orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache] című munkáját. Célja az volt, hogy egységesítse az akkoriban zűrzavaros német helyesírást. Véget akart vetni annak, hogy egy-egy szót többféleképpen írtak. Sikerült neki. A Duden mint helyesírási kézikönyv az egész német nyelvterületen érvényessé vált, szabályai 1902 után hivatalosnak számítottak. A Duden több, mint kilencven éven át meghatározta a német helyesírást - mígnem 1996-ban monopóliumának véget vetett egy hivatalos helyesírás-szabályozás. Ennek ellenére még mindig a Duden a legismertebb márka a német nyelv szótárai közt, és a Német helyesírás [Die deutsche Rechtschreibung] a legnépszerűbb könyve a kiadónak, amely ezenkívül más szótárakat is megjelentet, mint például az Idegen szavak szótára [Das Fremdwörterbuch], a Szinonimaszótár [Das Synonimwörterbuch], a Német kiejtés szótára [Das Aussprachewörterbuch] vagy az Etimológiai szótár [Das Herkunftswörterbuch].

Az aktuális nyelvhasználat dokumentálása

A kiadó legterjedelmesebb szótára a Duden - Egyetemes német szótár [Duden - Deutsches Universalwörterbuch]. Mintegy 500.000 szócikkével átfogja a mai német nyelv teljes szókincsét, részletes szómagyarázatokat és használati példákat ad, eligazít a helyesírásban, a nyelvtanban, a szavak eredetében, a stílusszintben, valamint a szaknyelvi és rétegnyelvi kifejezésekben. 2011. márciusában jelenik meg a 7. kiadás, mely hétezer új szócikket tartalmaz, olyanokat, mint „roncsleadásibónusz“, „hamufelhő“, „vuvuzela“ vagy „szkájpolni“.
A mannheimi Duden-szerkesztőségben tíz szerkesztő dologozik a sok szótáron és nyelvi tanácsadón. Ahhoz, hogy új szavakra bukkanjanak, az irodalom- vagy nyelvtudós munkatársak kompjuterprogamjaikkal végigcserkésznek egy átfogó szövegadatbázist, melyben szakkönyvek, regények és újságcikkek vannak tárolva Németországból, Ausztriából, Svájcból. A szerkesztők összevetik a szóanyagot a Duden-belivel, és kiszűrik az új szavakat. Blogokat és egyéb internetes oldalakat nem vesznek figyelembe. „Ezen a téren óvatosak vagyunk“ - mondja a főszerkesztő, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht. „Csak olyan szövegeket használunk fel, melyeket lektor ellenőrzött.“ A beszélt nyelvet is figyelmen kívül hagyják. „Túl nagy vesződség volna“ - mondja Scholze-Stubenrecht, aki szerint az újságcikkek a legfontosabbak, minthogy ott igen gyorsan megjelennek az új szóalkotások. Szembeötlő, mondja Scholze-Stubenrecht, hogy új szavak mostanában főleg a szórakoztatóiparban és a kommunkációtechnológiában jönnek létre.

Melyik szó kerül be a Dudenbe?

Nem minden új szó juthat be a szótárba, hanem csak azok, melyek meghonosodtak a mindennapi nyelvhasználatban. Ez a Duden-szerkesztők számára azt jelenti, hogy az adott szónak gyakran és különböző típusú szövegekben kell megjelennie, az újságcikkektől kezdve az irodalmi szövegekig. „Mi magunk húzzuk meg a határt, és azt mondjuk például: ha egy szó ötvennél többször fordul elő, akkor nyilvántartásba vesszük“ - meséli Scholze-Stubenrecht. Egynyári növényeknek, vagyis olyan fogalmaknak, melyekkel a szerkesztők csupán rövid ideig találkoznak a sajtóban, nincs esélyük. Ahogy azoknak a szavaknak sem, melyek csak bizonyosfajta szakirodalomban fordulnak elő.

Csakhogy a számok nem mindig egyértelműek. A különleges eseteket a szerkesztők csapatmunkában vitaják meg. „Annyira tapasztaltak vagyunk, hogy az ilyesmi nem tart sokáig“ - szögezi le Scholze-Stubenrecht, aki harminchat éve dolgozik a Duden-szerkesztőségben. Többnyire azé a döntés, aki gondozza az adott szó kezdőbetűjét.

Új szavak özöne

Az új szócikkek vagy olyan szavak, melyek már régóta használatosak, de mostanáig nem kerültek be a Dudenbe, vagy teljesen új szavak, vagy ismert szavak új jelentései. A mannheimi Német Nyelvi Intézet [Institut für Deutsche Sprache, IDS] csaknem húsz éve kutatja azokat a szavakat, melyek újak a német nyelvben, és még nem kerültek be a szótárakba, az úgynevezett „neologizmusokat“. A munkatársak már azokat a szavakat is gyűjtötték, melyek az 1990-es években voltak újak, és egy online-szótárban közzétették őket. „Sokan ezek közül már benne vannak a Dudenben“ - mondja Doris al-Wadi, a program tudományos munkatársa.. Például a „mobbing“ (munkahelyi zaklatás), melyet azóta már mindennaposan használnak. Jelenleg Doris al-Wadi és kollégái olyan szavakat gyűjtenek, melyek 2000 és 2010 között bukkantak föl a német nyelvben. Egyikük-másikuk meglepő gyorsan meghonosodott Most már benne vannak a Dudenben, és hozzátartoznak az aktuális nyelvhasználathoz: „vorglühen“ (kb.: előizzani - buli előtt alkohollal hangulatba kerülni), „fremdschämen“ (mások helyett szégyellni magunkat), „Gammelfleisch“ (romlott hús) vagy „twittern“.

Törlés ritkán

A szókincs folyamatosan növekszik. És vele a szótár terjedelme, minthogy törlésre ritkán kerül sor. Az „Entbindungsanstalt” (szülésre szakosodott kórház) és a „Luderwirtschaft” (elhanyagolt gazdaság; rosszul irányított vállalat) túl régies, hangzásúak, elavultak, így tehát a Duden-szerkesztők búcsút vettek tőlük. Szavakat törölni nagyon nehéz, mondja a Duden főszerkesztője, Werner Scholze Stubenrecht, és hozzáteszi: „Óvakodunk tőle, ha csak lehet.“