Aija Jakoviča ajánlja Olga (Olga)

Olga (Olga) - Bernhard Schlink © Diogenes Könyvkiadó Olga szegény árvalány, Herbert pedig egy földbirtokos fia. A kettejük szerelmének történetét elbeszélő regény a 19. század végétől a 21. század elejéig tartó, történelmi eseményekben bővelkedő időszakban játszódik.

Olga már korán ellenséges környezetbe kerül, és meg kell küzdenie azért, hogy saját elképzelései szerint alakíthassa az életét, jóllehet társadalmi származása és a nők társadalmi szerepét illető általános vélekedés eleve szűk korlátokat szab neki. Mindennek tudatában Olga szilárdan megveti lábát a földön. Herbert minden tekintetben Olga ellentéte – olyan sietősen él, hogy lába alig érinti a földet. Herbert alakjában nagyszerűen megmutatja a szerző, hogy miképpen formálják az adott kor politikai ideáljai egy ember jellemét.

Szokatlan szerkezetbe foglalja a regény a realisztikus tartalmat: Az első részben távolságtartó, semleges stílusban beszéli el Olga történetét egy meg nem nevezett elbeszélő. A második rész elbeszélője Ferdinand, itt az ő szemszögéből ismerheti meg közelebbről Olgát az olvasó. Ez a rész alkalmat ad arra is, hogy felfedezzük A felolvasóval mutatkozó párhuzamokat. A harmadik rész a legérzelmesebb, ez a rész ugyanis Olgának Herberthez írott leveleiből áll. A befejező részben két meglepetés vár az olvasóra, akinek ugyancsak örömére fog szolgálni Bernhard Schlink kiérlelt sítlusa.
 

Bernhard Schlink
Olga (Olga)
Diogenes Könyvkiadó, Zürich, 2018.

ISBN 978-3257070156
320 oldal