Tanja Petrič ajánlja
Krieg und Liebe (Háború és szerelem)

Krieg und Liebe (Háború és szerelem)  - Lukas Bärfuss © Wallstein Könyvkiadó Lukas Bärfuss nem csupán a legjelentősebb német nyelvű drámaírók és elbeszélők egyike, hanem egyszersmind világosan gondolkodó, kritikus Európa-párti esszéista is. Esszéiben, amelyek a stílus szintjén különféle műfajokat vegyítenek a rövid történettől kezdve egészen a költészetig, és rendszerint valamiféle innovatív köztes formát öltenek, egyes konkrét esetek kapcsán Bärfuss mindig univerzális problémákat tárgyal. Különféle szövegeket – olvasói reflexiókat, beszédeket, poétika-előadásokat, tárcákat – találhat az olvasó a Krieg und Liebe (Háború és szerelem) című kötetben, akárcsak a Stil und Moral (Stílus és morál) című korábbi gyűjteményben.

Bärfuss új kötetének vezérfonala az erőszak, illetve annak különféle megjelenési formái (a háborús pusztítás, a megsemmisítés, a nyelvi erőszak, a jövőmegvonás, vagy csupán a „petite mort“), amelyek gyakran az erószhoz kötődnek. Kíméletlen őszinteséggel veszi szemügyre Bärfuss az aktuális politikai és társadalmi viszonyokat, vagyis kimondja azt, amit mások még meglátni sem hajlandók. Így aztán csakugyan borzongatóan hangzik, amikor ezt írja: „Társadalmunk elveszített egy ideált, a nyitott jövő ideálját, azét a jövőét, amelyik a mi oldalunkon áll.” Hiszen miféle perspektívája lehet egy jövőjét veszített társadalomnak?
 

Lukas Bärfuss
Krieg und Liebe. Essays (Háború és szerelem. Esszék)
Wallstein Könyvkiadó, Göttingen, 2018.
ISBN 978-3-8353-3241-6
294 oldal