Martin Becker ajánlja Die Überwindung der Schwerkraft (A nehézségi erő leküzdése)

Heinz Helle - Die Überwindung der Schwerkraft © Suhrkamp Verlag Évekkel korábban elhunyt bátyjára emlékezik egy fiatalember: az utolsó együtt töltött éjszakájukra, amikor kocsmáról kocsmára jártak Münchenben. Egyetlen egyszer járt csak fivére sírjánál a hős, pedig már-már mániákusan a halottal foglalkozik gondolatban. A végeérhetetlen emlékezésfolyam pedig megismertet bennünket a két testvér csapongó beszélgetéseivel: feltartóztathatatlanul áradó, bekezdésekkel sem tagolt tudatfolyam ez, amelyet a rengeteg sör és a még több égetett szesz szakít csak félbe időről-időre.

Érzelmes, melankolikus, helyenként komikus regényt írt Heinz Helle, olyan könyvet tehát, amely párját ritkítja a kortárs német irodalomban. Hihetetlenül eredeti és mélységesen megindító irodalmi gyászmunkává avatja ezt a művet a nyelv, a ritmusérzék és a korszellem. Csakugyan sikerül az írónak leküzdenie a nehézségi erőt, olyan mesteri prózát ír ugyanis, amely már a legelső mondatoktól fogva lebegni kezd.
 

Heinz Helle
Die Überwindung der Schwerkraft (A nehézségi erő leküzdése)
Suhrkamp Könyvkiadó, Berlin, 2018
ISBN: 978-3-518-42823-8
208 oldal