További információk
2018

vissza a Goethe-Zertifikat B2

A Goethe-Zertifikat B2 nyelvvizsgát átdolgoztuk. A régi Goethe-Zertifikat B2 nyelvvizsga 2018.12.31-ig tehető le az egész világon, majd 2019.07.31-ig a kijelölt vizsgaközpontokban. Kérjük, a vizsgával kapcsolatban érdeklődjön a helyi vizsgaközpontnál.

Modulról modulra: a vizsgarészek

A Goethe-Zertifikat B2 vizsga a következő részekből áll: szövegértés, beszédértés, íráskészség és beszédkészség (szóbeli vizsga párban vagy egyedül).
A vizsgát világszerte egységesen folytatják le és értékelik.
 

Szövegértés

Képes különböző szövegek, például hirdetések, katalógusrészletek, szakkönyvből származó szövegek, kommentárok, recenziók, tudósítások megértésére és a kapcsolódó feladatok megoldására. Képes az írott szövegből hiányzó szavak kiegészítésére.

Időtartam: 80 perc

Íráskészség

Képes írásban hozzászólni egy újságcikkhez vagy egy internetes rövid cikkhez, valamint egy levél kijavítására.

Időtartam: 80 perc

Beszédértés

Képes beszélgetések és telefonbeszélgetések megértésére, illetve a hallott szövegek kijavítására vagy kiegészítésére, valamint kijelentések hozzárendelésére. Ezenkívül képes egy aktuális, társadalmi témával kapcsolatos interjú megértésére és a kapcsolódó feladatok megoldására.

Időtartam: kb. 30 perc

Beszédkészség

A vizsga első részében egy rövid szöveggel kapcsolatban kell állást foglalnia. Ezután beszélgetőtársával folytat beszélgetést, melynek célja, hogy közösen döntésre jussanak, vagy megoldást találjanak.

Időtartam: 10, ill. 15 perc

Feltételek

A Goethe-Zertifikat B2 vizsga felnőtteknek szól.
 
A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és korhatár nélkül, valamint a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők.
  • A Goethe-Zertifikat B2 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
  • A Goethe-Zertifikat B2 vizsga elvégzése a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2-es szintjének megfelelő nyelvtudást feltételezi.
  • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 600–800, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.