További információk

vissza a Goethe-Zertifikat C1

Minden együtt! A vizsgarészek

A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a következő részekből áll: szövegértés, beszédértés, íráskészség és beszédkészség (szóbeli vizsga párban vagy egyedül).
A vizsgát világszerte egységesen folytatják le és értékelik.
 

Szövegértés

Képes szakkönyvi szövegek, kommentárok, recenziók és/vagy tudósítások megértésére. A kapcsolódó feladatok során tanúbizonyságát adja annak, hogy képes hosszabb szövegek feldolgozására, például azzal, hogy kivonatosan visszaadja az eredeti szöveg tartalmát.

Időtartam: 70 perc

Íráskészség

Képes megfelelően tagolt szöveg formájában, részletesen megnyilvánulni valamilyen témában. Ehhez grafikon formájában kapja meg az információkat.

Időtartam: 80 perc

Beszédértés

Képes beszélgetések, telefonbeszélgetések, interjúk vagy rádiótudósítások megértésére, jegyzetek készítésére és kijelentések hozzárendelésére.

Időtartam: kb. 40 perc

Beszédkészség

A vizsga első részében egy rövid szöveggel kapcsolatban kell állást foglalnia. Ezután beszélgetőtársával folytat beszélgetést, melynek célja, hogy közösen döntésre jussanak vagy megoldást találjanak.

Időtartam: 10, ill. 15 perc

Feltételek

A Goethe-Zertifikat C1 vizsga felnőtteknek szól.

A Goethe Intézet nyelvvizsgái minden érdeklődő előtt nyitva állnak, és korhatár nélkül, valamint a német állampolgárság meglététől függetlenül letehetők.
  • A Goethe-Zertifikat C1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
  • A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) ötödik (C1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.
  • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 800–1000, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.