gyors belépés:

ugrás a tartalomhoz (Alt 1) ugrás a főmenühöz (Alt 2)
DLL 1-16

Deutsch lehren lernen

Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Magyarország

2020-tól folytatódik a Goethe Intézet  népszerű „Deutsch Lehren Lernen“ továbbképzési sorozata, melyre tanárok  jelentkezését várjuk a fenti közép-európai országokból. Ezáltal szeretnénk biztosítani a lehetőséget, hogy az Önök számára releváns témakört választhassanak, valamint a szakmai tapasztalatcserét folytathassanak a szomszédos országokbeli kollégákkal.


Díjak

Das DLL-Programm ist mit dem „Studienpreis DistancE-Learning“ in der Kategorie „Studienangebot des Jahres 2020“ ausgezeichnet. DLL-programunk elnyerte a DistancE-Learning képzési díjat a „2020 legjobb képzési kínálata“ kategóriában.


Mit takar a DLL?

Az innovatív DLL (Deutsch Lehren Lernen) koncepció kifejlesztésénél figyelembe vettük a mindennapi tevékenységeket és azokat a kihívásokat, melyekkel a tanárok az órán találkoznak. A továbbképzés úgy foglalkozik többek között a nyelvtan és szókincs, kiejtés, irodalom, tanórai munkaformák stb. témakörével, hogy a készségeket és a gyakorlatot helyezi a középpontba.


Miért érdemes a DLL-t választani?

Elméleti háttér

Tudjon meg többet a didaktikai továbbképzési módszerekről, a mini tanári kutatási projektekről (PEPs), valamint a metodikai-didaktikai irányelvekről, melyeket a DLL közvetít.

Minőségi irányelvek

Ismerje meg alapvető minőségi irányelveinket, melyek alapján kiváló tudósok kifejlesztették a Deutsch Lehren Lernen®-t.

© Goethe-Institut; DLL


Tartalom

 • 12 képzési egység (német mint idegen nyelv: DLL 1-10; német mint második nyelv: DLL 15 + 16)
 • önállóan elsajátítható tananyag nyomtatott vagy online formában
 • videofelvételek német mint idegennyelv és német mint második nyelv órákról
 • interaktív feladatmegoldás a Goethe Intézet tanulási platformján
 • szószedet, megoldási javaslatok és további szakirodalmi ajánlások
 • nézzen bele DLL 1-es próbafejezetünkbe és -kurzusunkba

Bővebb információk az egyes egységek tartalmáról:

Tanárként mi határozzuk meg, hogyan épüljön fel a tanóra. Mit vegyünk figyelembe a tervezés során? Milyen elképzeléseink vannak arról, milyen a jó nyelvóra? Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a tanórán? Hogyan alakítunk ki nyugodt, motiváló és a tanulási folyamatot elősegítő légkört az osztályban? Hogyan irányítjuk a tanórai folyamatokat, hogyan támogatjuk a tanulókat? Milyen fejlődési lehetőségink vannak tanárként?

Szerzők:
Prof. Dr. Michael Legutke (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Dr. Michael Schart (Keio Universität Tokio)
Maguk a tanulók illetve mindaz, amit magukkal hoznak órára, meghatározzák a tanítási és tanulási folyamatot. Minél jobban ismerjük a tanulókat, annál jobban rájuk hozzájuk tudjuk igazítani a tanórai tevékenységeket, támogatni tanulásukat.

Autorinnen:
Prof. Dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaityte *
Sandra Ballweg *, M.A.
Sandra Drumm *, M.A.

* szakterület: többnyelvűség kutatása, német mint idegen vagy második nyelv, Darmstadti Műszaki Egyetem (Technischen Universität Darmstadt) – Nyelv- és irodalomtudományi Intézet
Ezt a kötetet magának a nyelvnek szenteltük, melyet oktatunk. Milyen lexikai, grammatikai, fonetikai és pragmatikai jellegzetessége van a németnek mint idegen nyelvnek? Mit kell tudnunk ahhoz, hogy el tudjuk magyarázni a tanulóknak, hogyan működik a német, és hogyan tudnak ezen a nyelven eredményesen kommunikálni? Hogyan mutatják be a német nyelvet a tananyagok? Hogyan tudunk legeredményesebben szókincset, nyelvtant és kiejtést oktatni? 

Szerzők:
Prof. Dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Institut für Germanistik I, Universität Hamburg)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Fachgebiet Mehrsprachigkeitsforschung und DaF/DaZ, Technische Universität Darmstadt)

* Németországon kívüli Germanisztikai Intézet. Német mint idegen vagy második nyelv, Universität Jena
A tanórán megoldott feladatok, gyakorlatok és a tanórai interakciók a nyelvi cselekvés elsajátításának egy lehetséges módját jelentik. A feladatok, gyakorlatok és interakciók egy tanítási mód a beszédkészség fejlesztésére. A kötet szóbeli és írásbeli kommunikációs feladatok segítségévela beszéd- és íráskészség alapján mutatja be, hogyan néz ez ki a modern nyelvoktatásban.

Szerzők:
Prof. Dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA), Bundesverwaltungsamt Köln)

* Németországon kívüli Germanisztikai Intézet. Német mint idegen vagy második nyelv, Universität Jena
Az órán a tananyag és a taneszközök központi szerepet töltenek be. Ebben a kötetben hallás- és szövegértési feladatokon keresztül mutatjuk be azt, hogyan néznek ki a modern tananyagok és hogyan lehet őket a tanórába beépíteni és feldolgozni.

Szerzők:
Prof. Dr. Dietmar Rösler (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Gießen)
Prof. Dr. Nicola Würffel (Mediendidaktik, Pädagogische Hochschule Heidelberg) 
Mire támaszkodunk az óratervezésnél, milyen célok/készségek állnak rendelkezésünkrehatározzák meg, hogyan járunk el? Hogyan tervezzünk meg egy tanórát, milyen elképzelések léteznek a tanórai fázisok célszerű sorrendjéről? Az óratervezés módját  befolyásolják az oktatás keretei  kerettantervek és didaktikai-metodikai alapelvek. Ebben a kötetben olyan orientációs elveket ismerhet meg, melyek segítik a mindennapi munkáját tanárként, valamint tájékozódhat az óratervezéshez kapcsolódó újításokról is.

Szerzők:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut München, Bildungskooperation Deutsch)
Karin Ende (Goethe-Institut München, Bildungskooperation Deutsch)
Mi a szerepe a vizsgáztatásnak, tesztelésnek és értékelésnek és milyen elveknek és sztenderdeknek kell eleget tenniük? Hogyan készítsünk vizsgafeladatokat a saját tanóránkra? Hogyan építhetők be a tanulás folyamatába a kiértékelésaz értékelés eredményei? Ezek a 7. kötet központi kérdései.
 
Szerzők:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
A kötetben szó van többek között a gyerekek nyelvelsajátítási folyamatairól, a korai tanulás fejlődéspszichológiai szempontjairól, készségek elsajátításáról és mindenekelőtt a gyerekek tanításának metodikai-didaktikai szempontjairól.
 
Szerzők:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok
A kötet olyan némettanároknak szól, akik idegen nyelvként tanítják a németet a 12-19 éves korosztálynak.
 
A kötet a legújabb tudományos felfedezések segítségével mutatja be a fiatalok kognitív, testi, társadalmi és nyelvi fejlődési folyamatait és ezek nyelvtanulásban betöltött szerepét. A fiatalok körében végzett felmérés eredménye pedig megmutatja, milyen szerepe van a motivációnak a tanulásban, és milyen egy jó németnyelv-tanár a fiatalok szerint.
 
Szerzők:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut)
A kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet fejleszteni a nyelvtudást szaktárgyi órákon is fejleszteni. A „Nyelvi fejlesztés a szaktárgyi órákon“ c. kötet nemcsak azoknak tanároknak szól, akik olyan osztályban tanítanak, ahol a gyerekek jelentős része migrációs háttérrel rendelkezikmás országból érkezett Németországba, megmutatja, hogyan fejleszthetők általában a német nyelvi készségek. A kötet olyan határterületeket is tematizál, mint az interkulturális tanulás és a többnyelvűség. A valós tanórai helyzeteket a kötet tanórai felvételek és interjúk segítségével szemlélteti. 

Szerzők:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko, (Universität Duisburg-Essen, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (DaF/DaZ))

Studieren mit DLL


Az Ön országában is:
 • DLL-együttműködés a felsőoktatási intézmények és a Goethe Intézet között, a német mint idegen nyelv felsőoktatási képzésének megvalósulása érdekében
 • világszerte több, mint 40 együttműködés felsőoktatási intézményekkel
 • két- vagy háromoldalú megállapodás (külföldi egyetem/főiskola / Goethe Intézet vagy külföldi egyetem/főiskola / Goethe Intézet /  Friedrich-Schiller-Universität Jena között)
Bővebb információkért keressen minket vagy a helyi Goethe Intézetet. Örömmel állunk rendelkezésére.

 


Jelentkezés és követelmények

 1. Válasszon egyet a tíz modul közül:
  • DLL 1: Tanári kompetencia és tanóraszervezés
  • DLL 2: Német mint idegen nyelv tanulásának kérdései
  • DLL 3: Német mint idegen nyelv
  • DLL 4: Feladatok, gyakorlatok, interakciók
  • DLL 5: Tananyagok és taneszközök (médiumok)
  • DLL 6: Tantervi követelmények és óratervezés
  • DLL 7: Vizsgáztatás, tesztelés, értékelés
  • DLL 8: Német mint idegen nyelv gyerekeknek
  • DLL 10: Német mint idegen nyelv fiataloknak
  • DLL 16: Nyelvi fejlesztés a szaktárgyi órákon
 2. Jelentkezzen az online űrlap kitöltésével, és rövid időn belül jelentkezünk a kiválasztás eredményével.
 3. A fizetés teljesítése után, röviddel a kurzus megkezdése előtt rendelkezésére bocsátjuk a tananyagokat az online tanulási felületen. A kurzus két részből áll: önálló tanulási fázis és csoportmunka (mindkettő online). Így biztosítható a rugalmas önálló tanulás és ezzel egyidejűleg a regonális csoporttal való közös munka és kölcsönös támogatás. Munkáját egy képzett tréner segíti.

  Tevékenységek:
  • a képzés hetente kb. 10 órát vesz igénybe
  • a feladatokat az online tanteremben mindenki egyénileg oldja meg
  • vannak csoportos feladatok, melyeket más résztvevőkkel együtt dolgoznak ki. A csoportmunka a képzés kötelező része
  • a feladatokat mindig vasárnapig kell elvégeznie
  • az új feladatokat péntekenként teszik elérhetővé
 4. Minden modul mini tanári kutatási projekttel (PEP) zárul. Két másik résztvevővel hármas csapatot alkotnak, és felvetnek egy témát, melyet saját tanóráik keretében vizsgálnak. A kutatást mindenki a saját tanóráin végzi, hármasban értékelik ki, és később így mutatják be egy online konzultáció keretében a többi résztvevővel együtt. Végül pedig benyújtják a kutatásról szóló dokumentációt.
 5. Amennyiben a helyzet lehetővé teszi a tanfolyam egy egynapos személyes helyi foglalkozást is magába foglal, ezenkívül élő online konzultációkkal (Adobe Connect) zajlik. A kurzus kezdete előtt részletesebb infromációkat is kap majd.
 6. Egy modul időtartama: 12 hét
 7. Munkamennyiség: heti 10 óra
 8. A részvételi igazolás akkor állítható ki, ha
  • az online feladatok 80%-át teljesítette
  • kutatási projektjét megtervezte, tanórái keretében kivitelezte, csoportosan kiértékelték és bemutatták azt a többi kurzusrésztvevőnek (Adobe Connect)
  • a kutatási projektet dokumentálta
 • bölcsészet- vagy társadalomtudományi területen szerzett felsőfokú végzettség
 • B2 szintű nyelvtudás
 • lakóhely az alábbi országok egyikében: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Magyarország
 • ideális esetben lehetősége van arra, hogy az egyes feladatokat a saját tanóráin kipróbálja. Amennyiben erre nincs lehetősége, szívesen segítünk az adott feladat megoldásában
Egy modul 150 euróba kerül (az adott ország pénznemében fizetendő). Jelentkezhet ösztöndíjra is (ld. jelentkezési lap).

2022 ősz

2022. szeptember 12. – december 4.
DLL 3, 4, 5, 6, 8 modul
Jelentkezés: 2022. július közepétől augusztus 12-ig

Minden kurzus 12 hétig tart és heti 10 óra elfoglaltságot jelent.

Amennyiben a helyzet lehetővé teszi, a kurzus részeként jelenléti órákat is tartunk Magyarországon. Erről a kurzus kezdete előtt tájékoztatjuk.

Jelentkezés


Kapcsolat