Német nyelvi modulok gyerekeknek

Német nyelvi modulok fotó: Goethe-Institut / Veress Bernadett


A „Német nyelvi modulok gyerekeknek” (Deutschmodule für Kinder) projektet azért hoztuk létre, mert a tapasztalat azt mutatta, a pedagógusok igénylik a számos óvodában, iskolában és gyermek-tanfolyamon sikerrel alkalmazott „Deutsch mit Hans Hase” taneszközcsomag folytatását, kibővítését.

Az egyes modulok kapcsolódnak a Hans Hase német nyelvi program tartalmi egységeihez. Így lehetőség nyílik rá, hogy a témákat a program megvalósítása során bővítsék, több nyelvi impulzus érje a tanulókat és új kommunikációs helyzetek jöjjenek létre. Egy másik lehetséges alternatíva a modulok feldolgozására az, ha a modulokata Hans Hase program feldolgozását követően, annak folytatásaként alkalmazzák. Ebben az esetben a korábban megismert témák ismét napirendre kerülnek és most egy új szemszögből lehet foglalkozni velük. Természetesen arra is van mód, hogy a modulokat a Hans Hase csomagtól teljesen függetlenül alkalmazzák a nyelvoktatásban, amelyek így változatosságot jelenthetnek a tanulás során. Minden modul egy kis, önmagában zárt projekt, melyet átlagosan 3-4 tanóra alatt lehet megvalósítani.

Oktatás történetekkel, mesékkel és dalokkal

Az egyes modulok alapjául történetek és mesék, illetve egyes esetekben dalok szolgálnak. A hallottakhoz vagy olvasottakhoz változatos feladatok kapcsolódnak, melyek a gyerekek idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztését szolgálják, s egyidejűleg személyiségük kibontakozását is elősegítik. A modulok központi eleme a játék és a vidámság. Fontos, hogy a gyerekek tanulás közben jól érezzék magukat, hogy fesztelen hangulat uralkodjon a nyelvórákon, s kellően sok idő és tér álljon rendelkezésre a tevékenységközpontú nyelvtanuláshoz. A modulok szerkezete egységes. A modul-leírásban elsőként a téma és a tartalmak szerepelnek. Ezeket követik a célok, majd a megvalósításhoz szükséges anyagok, eszközök listája. A modulok végén olvasható a részletesen kidolgozott óraterv, melynek célja a tanárok munkájának megkönnyítése. A modulok fontos részét képezik a képkártyák, a feladatlapok és a barkács-feladatlapok, melyek mindegyike ingyen letölthető weboldalunkról..

Célcsoport

A modulok 8-10 éves korú gyerekeknek készültek, de könnyen adaptálhatóak kicsit fiatalabb vagy idősebb korosztály számára is.

Nyelvi modulok