Nürnbergi Ajánlások
A gyermekek idegennyelv-tanulásáról alkotott mely koncepciókra támaszkodhatunk

A kisgyermekek számára az idegennyelv-tanulási kínálatot úgy kell kidolgozni, hogy felkeltse a célnyelv iránti érdeklődést és arra késztesse őket, hogy a számukra új, még idegen nyelven kommunikáljanak. Amennyiben megvannak az intézményi feltételek, akkor az időben intenzívebb kínálat az extenzívnél nagyobb sikerrel kecsegtet.

A gyerekek kezdetben azokat a szavakat és kifejezéseket kedvelik, amelyek környezetükből származnak, és amelyeknek a jelentését anyanyelvükön ismerik. Az idegen nyelvvel való találkozás kezdetén még nem tárják fel analitikusan a kifejezések nyelvtani struktúráját, hanem állandósult struktúraként, ill. kifejezésként veszik át őket [1].

Az idegen-nyelvi kínálatba ezzel összhangban kell felvenni a korosztálynak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő tartalmakat. Minél fiatalabbak a gyerekek, annál fontosabb az oktatás tárgyához fűződő érzelmi viszony illetve a nevelővel és tanárral való érzelmi azonosulás. Amennyiben a gyermek jól érzi magát tanulási környezetében, nem nehezedik rá nyomás vagy félelem, akkor gyermeki kíváncsiságából eredően egyre aktívabban vesz részt a tanulási folyamatban. 

Ilyen alapokon minden olyan cselekvésorientált oktatási kínálat célravezető, amelyik játékosan közvetít érdekes tartalmakat, biztosítja a kísérletezés lehetőségét, mozgásra és kreativitásra késztet, azaz röviden: amelyik a gyermekek számára sokrétű kibontakozási lehetőséget biztosít.
 

Ajánlások:

  • Az idegen-nyelvi oktatási kínálatnak céljaiban, tartalmaiban és módszereiben a tanulócsoport tapasztalataihoz és adott kompetenciáihoz kell igazodnia.
  • Az oktatás koncepciójának figyelembe kell vennie minden egyes gyermek adott kompetenciáit, lehetőségeit és szükségleteit.
  • Az idegen nyelv oktatási kínálatának a gyermekeknek a világról megszerzett tudásához kell kapcsolódnia, és a fontos, a gyermekek számára releváns témák feldolgozása révén kompetenciáikat a nyelven kívüli területeken is el kell mélyítenie.


Források
[1] Ennek ellenére megfigyelték azt is, hogy a gyerekek arra törekszenek, hogy „környezetük komplexitását elemekre bontás útján redukálják”, és „feltárják az azonosított elemek közötti szabályszerű összefüggéseket”. Vö. Röber (2008).