Nürnbergi Ajánlások
A korai idegennyelv-tanulás és feltételrendszere

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

A gyermek idegennyelv-tanulásának folyamata egy sokrétű feltételrendszer kontextusába illeszkedik, amivel e fejezet részletesen foglalkozik majd. Ezt az idegennyelv-tanulási folyamatot a gyermek közvetlen környezete, a szülők, a család, a nevelők és a tanárok éppúgy befolyásolják, mint a gyermek számára alig érzékelhető tényezők és intézmények (pl. az iskola vezetése, hatóságok és különböző szövetségek). 

A képzési elképzelésekkel kapcsolatban a kompetencia-profilokat és a hozzájuk kötődő tanulási tartalmakat már az óvodás kortól előre meghatározzák. A módszerek és a felhasznált médiumok döntő mértékben befolyásolhatják a tanulás sikerességét. Az egész tanulási folyamatot kezdettől fogva végigkísérik a különböző tesztelési és értékelési eljárások.

A gyermekeket körülvevő feltételrendszerről alkotott kép azt hivatott szemléltetni, hogy a korai idegennyelv-tanulás a befolyásoló tényezőknek milyen komplex rendszerétől függ. A középpontban mindenkor a gyermek áll, aki a saját idegen-nyelvi kompetenciáját egyéni lehetőségei szerint fejleszti.

Középpontban a gyermek

A gyermekkori tanuláshoz szabott idegennyelv-oktatás a gyermeki fejlődés teljességében kívánja megszólítani a gyermek személyiségét.

Nyelvmesterek és nyelvtanárok

A nyelvmesterek és a nyelvtanárok kulcsszerepet játszanak a korai idegennyelv-tanításban.

A szülők

Még ha a szülők, de a tanárok között is olykor felmerül a félelem, hogy a korai idegennyelv-tanítás megoldhatatlan feladat elé állítaná a gyerekeket, többségük a korai idegennyelv-tanulásban ma már a lehetőséget látja. 

A tanítás színterei

Korai idegennyelv-tanításra sor kerülhet óvodákban, iskolákban vagy egyéb képzési intézményekben.

Célok

A korai idegennyelv-tanítás valamennyi lehetséges eszközzel él, hogy a gyermekeknek így biztosítsa a lehető legjobb fejlődési lehetőségeket az idegennyelv-tanulás folyamatában. 

Megfelelő tartalmak

Tematikai és nyelvi szempontból azok az oktatási tartalmak jöhetnek számításba, amelyek összhangban vannak a gyerekek érdeklődési körével és tanulás-lélektani fejlettségével.

Didaktikai-módszertani elvek

A korai idegennyelv-tanítás keretében a gyermeket holisztikusan és alapvető szükségleteinek figyelembevételével kell megszólítani.

Médiumok

A médiumok a gyermekek világának integráns részét alkotják, és az általuk szerzett élmények feldolgozása a kisgyermekkori tapasztalatszerzés fontos része.

Értékelés

A korai idegennyelv-tanulás tanulási folyamatainak megfigyelése, dokumentálása és folyamatos reflektálása fontos feladat a nevelők és nyelvtanárok számára, amennyiben felelősségteljesen kívánják irányítani a gyermekek tanulását.