Nürnbergi Ajánlások
A szülők

A szülők nélkülözhetetlen partnerek a nyelvmesterek és nyelvtanárok számára a korai idegennyelv-tanítás sikeres kialakításában, méghozzá azáltal, hogy támogathatják gyermekük tanulási folyamatát és megteremtik a siker fontos előfeltételeit. Amennyiben kifelé és mindenekelőtt gyermekük előtt pozitívan viszonyulnak az idegennyelv-tanuláshoz és támogatják erőfeszítéseit, a gyermek szívesen és motiváltan fogja tanulni az idegen nyelvet. 

A tartalmak felkeltette érdeklődés, a dicséret és bátorítás, akár az iskolán kívüli is, fontos tényezői a gyermek idegen nyelv iránti érdeklődésének. Ezért van szükség arra, hogy az óvodák és az iskolai intézmények már a tervezésbe bevonják a szülőket és támogatásukat megszerezzék. Minél szorosabb a kapcsolat a tanulás színterei, az óvoda és iskola, valamint a szülői ház között, az annál előnyösebb a gyermek számára.
   

Ajánlások:

A szülők

  • a célcsoportnak megfelelően kapjanak tájékoztatást a korai idegennyelv-tanulás céljairól és tartalmairól, de tanulás-lélektani feltételeiről is. Rendszeresen tájékoztatni kell őket gyermekük fejlődéséről és haladásáról, mert a tanulás folyamatát csak így érthetik meg, mert csak ekkor követhetik figyelemmel és csak ekkor támogathatják.
  • beszélgetések során érdeklődéssel, bátorítással, a sikerek elismerésével világosan juttassák kifejezésre, hogy érdekli őket gyermekük idegennyelv-tanulása. A tanultak bemutatása vagy a róluk való beszámoló iránti érdeklődés legyen valódi, soha ne ellenőrzés céljából kerüljön rá sor.
  • ne kíséreljék meg, hogy javítással beleavatkozzanak a tanulási folyamatba. A hibák javítása maradjon a nyelvmester, illetve a tanár feladata, akik csak nagyon célzottan és óvatosan javítsanak, nehogy elbizonytalanítsák a gyermeket és megzavarják a beszéd folyamatát.
  • fogadják el a felkínált együttműködést (szülői értekezlet, tájékoztatók, iskolai ünnepségek stb.), ill. maguk is keressék az együttműködést a tanárokkal, ahol természetesen mindkét félnek tiszteletben kell tartania a másik feladatait és illetékességét.