Pilsētbūvniecība
Dārzu pilsēta Drevica Potsdamā

Dārzu pilsēta Drevica Potsdamā
Dārzu pilsēta Drevica Potsdamā | Foto (fragments): © Adam Sevens, Pro Potsdam

Vairāk zaļuma, komfortablāki dzīves apstākļi, mazāk oglekļa dioksīda emisiju – blokmāju rajons Drevica pārtop par dārzu pilsētu un līdz 2050. gadam, iespējams, kļūs par pirmo Potsdamas apkaimi, kur emisiju apjoms līdzinās nullei.

Pirmais būtiskais solis bija pārāk lielās galvenās maģistrāles pārveide par parku. Vēl tikai pirms pāris gadiem, automašīnu stāvvietu un blokmāju vienmuļības ieskauta, cauri rajonam kā trokšņaina satiksmes cilpa stiepās Konrāda Volfa aleja. Tagad slēgtā iela ir Konrāda Volfa parks un vienlaikus dzīvīgs un zaļojošs Drevicas centrs. Parks, kurā aug dekoratīvie ķirši un rozes, kur izbūvēti kanāli un strūklakas, soliņi un taciņas, ko labprāt izmanto iedzīvotāji, veicina saskarsmi starp cilvēkiem, kas dodas uz darbu vai iepirkties, vai vienkārši izbauda brīvo laiku pie dabas savas dzīvesvietas tuvumā.

Dārzu pilsēta Drevica Dārzu pilsēta Drevica | © Benjamin Maltry, Pro Potsdam Drevicas rajons Potsdamas dienvidaustrumos izveidojās 20. gadsimta 80. gadu beigās kā viens no pēdējiem VDR jaunceltņu rajoniem. Te 38 hektāru plašā teritorijā 3000 dzīvokļos mitinās aptuveni 5500 cilvēku. 2009. gadā pilsētas nekustamo īpašumu sabiedrība “Pro Potsdam” dažādiem projektētājiem pasūtīja šī lielā dzīvojamā rajona enerģētiskās renovācijas koncepcijas izstrādi. Tā radās priekšlikums, kas gāja vēl soli tālāk – blokmāju rajonu pārveidot par dārzu pilsētu.

Potsdamas pilsētas parlaments deva savu piekrišanu, un laikā no 2011. līdz 2013. gadam rajona galvenā maģistrāle tika pārveidota par parku. Uzņēmuma “Projektkommunikation Hagenau” izpilddirektors Karstens Hagenaus jau no paša sākuma piedalījās šīs idejas attīstībā: „Pārveidojot Konrāda Volfa aleju par parku, mēs no tā esam aizvākuši tranzītsatiksmi un tādējādi samazinājuši ne tikai oglekļa dioksīda emisijas, bet arī trokšņa un smalko daļiņu piesārņojumu.“

Balvas „zaļajam blokam“

Izbūvējot šķērsasi, parks tagad tiek veidots par “Zaļo krustu”. Uzstādītais mērķis ir līdz 2050. gadam izveidot Drevicu par apkaimi, kur emisiju apjoms līdzinās nullei. Būtisks elements tajā ir mazāks siltuma patēriņš enerģētiski renovētajos dzīvokļos. Turklāt Drevicā īsti nav nepieciešamības pēc automašīnas, jo rajons ir ļoti labi iekļauts pilsētas sabiedriskā transporta tīklā. Vienistabu dzīvokļu jaunie īrnieki no izīrētāja “Pro Potsdam” pat saņem gada brīvbiļeti pilsētas sabiedriskā transporta lietošanai. Karstens Hagenaus: „Pateicoties parku izveidei, dzīvokļu renovācijai un transportlīdzekļu skaita samazinājumam uz mājsaimniecību, līdz šim esam varējuši ietaupīt 952 tonnas oglekļa dioksīda gadā.“ Šī bilance vēl uzlabosies, jo ēku renovācija turpinās, turklāt no 2017. gada janvāra Drevica tiks nodrošināta ar “zaļo” centrālapkuri, kas nerada oglekļa dioksīda emisijas.

Dārzu pilsēta Drevica pirms un pēc Dārzu pilsēta Drevica pirms un pēc | Ulf Böttcher und Adam Sevens, Pro Potsdam 2014. gadā dārzu pilsēta Drevica saņēma apbalvojumu Vācijas federālajā konkursā “Kommunaler Klimaschutz“ (“Klimata aizsardzība pašvaldībās”). Tajā pašā gadā projektu prēmēja arī Vācijas Pilsētbūvniecības balvas žūrija. „Balvas apliecina, ka efektīva klimata aizsardzība un pilsētbūvnieciskā kvalitāte viena otru neizslēdz,” saka Karstens Hagenaus un priecājas par Potsdamas “zaļo bloku” kā starptautiska mēroga paraugu.  
Ar projektu uz vietas regulāri iepazīstas pilsētplānotāji no dažādām valstīm – tostarp speciālisti no Ķīnas, Somijas, Lietuvas Kirgizstānas un Francijas. Karstens Hagenaus ir pārliecināts: „Mūsu koncepciju iespējams īstenot arī citos dzīvojamajos rajonos.“

Iedzīvotāju līdzdalība

Pēc renovācijas īres maksai Drevicā joprojām jābūt samaksājamai – arī tā ir daļa no dārzu pilsētas koncepcijas. Tāpat kā sabiedriskais centrs „Oskar“, ko 2013. gadā atklāja apkaimes skolā Am Priesterweg ielā un kas piedāvā telpas brīvā laika pavadīšanai, izklaidēm un iedzīvotāju saietiem.
Karstens Hagenaus uzsver, cik būtiska ir Drevicas iedzīvotāju dalība viņu rajona pārbūvē. „Attiecībā uz Konrāda Volfa parku vien tika rīkoti 64 publiskie pasākumi.“ Visas iedzīvotāju grupas, sākot ar bērniem un beidzot ar senioriem pansionātā, varēja iesniegt savu redzējumu, un, šķiet, tas ir attaisnojies. Karstens Hagenaus: „Agrāk ielās bērnus gandrīz nemanīja. Tagad redzam daudzus, vienkārši tādēļ, ka viņi izmanto izveidotos laukumus un zaļās zonas.“

Dārzu pilsēta Drevica Dārzu pilsēta Drevica | © Benjamin Maltry, Pro Potsdam Iedzīvotāju pārstāve Katija Antona rezumē: „Atmosfēra ir mainījusies. Drevica ir kļuvusi zaļāka, atvērtāka, dzīvošanai piemērotāka.“ Taču darāmā joprojām esot gana. Piemēram, Antonas kundze iestājas par to, lai tramvajs caur Drevicas zaļo centru brauc gājēja pārvietošanās ātrumā, jo galu galā tagad tā ir vieta, kur sastopami cilvēki, nevis automašīnas.