Vācu valodas apguves iespējas kanālā YouTube Draugs kameras priekšā

Vācu valodas kā svešvalodas apmācības kanāli YouTube platformā – vēl viena mācību vieta
Vācu valodas kā svešvalodas apmācības kanāli YouTube platformā – vēl viena mācību vieta | Foto (fragments): © chombosan - Fotolia.com

Izrunas vingrinājumi, atdarinot dzīvnieku izdotās skaņas? Gramatika guļamistabā? Jauniešu valoda konkrētās situācijās? Tas, ko grūti iztēloties tradicionālajās vācu valodas apguves nodarbībās, neinstitucionālos vācu valodas kā svešvalodas apguves kanālos YouTube platformā ir visnotaļ ierasta lieta. Šo kanālu veidotāji, tostarp dzimtās valodas runātāji un vācu valodas skolotāji, savus kanālus regulāri papildina ar video, ko publika labprāt skatās un komentē. Šie video nav institucionalizēti, jo tiek veidoti un publicēti privāti, bez redakciju priekšrakstiem un komerciālām interesēm.
 

Kopš YouTube platformas dibināšanas ir izveidoti vairāk nekā simt šādu kanālu. Pašlaik ar vācu valodas popularizēšanu vācu un angļu valodā aktīvi nodarbojas vairāk nekā divdesmit piedāvātāju, piesaistot vairākus tūkstošus abonentu visā pasaulē.

Mācību video specifika

Šiem mācību piedāvājumiem līdzās bezmaksas lietošanas iespējām raksturīga arī nepiespiesta mācību atmosfēra. Vairums mācību video ir ”mājās veidoti” – ne vien tādā izpratnē, ka tos veido privātpersonas, bet arī tai ziņā, ka par mācību telpu kalpo viņu dzīvojamā istaba, guļamistaba vai arī virtuve. Nav ne tāfeles, ne rakstāmgalda, ir tikai dīvāns un kaila siena. Skatītājs jūtas tā, it kā vācu valodu viņam mājās mācītu laba draudzene vai labs draugs. Turklāt šī nepiespiestā atmosfēra atspoguļojas arī mācību saturā. Bieži vien runa ir par tematiem, kas valodas apguvējiem šķiet interesanti, bet kuriem ir samērā grūti pieskarties oficiālās mācību situācijās, piemēram, jauniešu valoda un lamuvārdi. Jautri skaidrojumi un piemēri atrodami arī attiecībā uz klasiskajiem mācību tematiem, piemēram, izrunu. Tā vietā, lai fonoloģiski aprakstītu umlautu “Ä”, satura veidotāja Ania ievieto video ar blējošām aitām, kas izdod attiecīgo skaņu. Savukārt Dženija savā video ar ūdeni skalo kaklu, demonstrējot, kā vingrināt “R” skaņas artikulāciju.

Turklāt vācu valodas apmācības kanāli YouTube platformā allaž pievēršas jaunākajām tendencēm. Tā kā nepastāv birokrātijas vai izdevniecību politikas radīti šķēršļi, iespējams ātri pievērsties aktualitātēm. Piemēram, neilgi pēc spēles “Pokemon Go” nākšanas klajā 2016. gadā tika publicēts mācību video, kurā aplūkots ar spēli saistītais vārdu krājums.

Tāpat šo kanālu lietotāji reti kad ir pasīvi, jo, izmantojot komentāru funkciju, komunicē ar satura veidotājiem, kas priecājas par atgriezenisko saikni un nereti uzdod skatītājiem mājasdarbus. Tā kā mājasdarbus valodas apguvēji raksta komentāru sadaļā, tos lielākoties pārbauda, – ja ne paši kanālu īpašnieki, tad citi lietotāji. Interaktivitāte var būt pat sinhrona, ja mācību video tiek demonstrēti tiešraides režīmā un skatītāji tos vienlaicīgi komentē.

Vēl viena iezīme, kas raksturīga mācību video, ir metavalodiski apgalvojumi, kas var raisīt publikas diskusijas par dažādiem vācu valodas aspektiem. Satura veidotāji savos video izsakās par konkrētiem mācību tematiem vai arī par valodu kopumā. Piemēram, Katja argumentē, ka vācu valoda nav grūta. Turpretī Anja Ania saskata līdzību starp vācu valodas gramatiku un laikapstākļiem – žēloties par tiem nav jēgas. Savukārt skatītāji, piemēram, reflektējot par didaktiku, diskutē par vācu valodas apguves grūtībām vai jautājumu, kāpēc konkrēti mācību temati noteiktai studentu grupai sagādā īpašas grūtības. Bieži tiek aplūkots, kā rodas stereotipi par valodu un valodas lietojumu. Piemēram, dažos mācību video un ar tiem saistītajos komentāros tiek pētīti jautājumi, kāpēc vācu valodai tiek piedēvēts agresīvs raksturs jeb vai pastāv tikai “viena” pareizā “R” skaņas izruna. Turklāt ievērības cienīga ir aktīvā līdzdalība no dzimtās valodas runātāju puses, kuri brīvprātīgi iesaistās diskusijās komentāru sadaļā un tādējādi motivē citus vācu valodas apguvējus.

Tātad neinstitucionālajiem mācību video raksturīga nepiespiesta atmosfēra, aktualitāte, interaktivitāte starp satura veidotājiem un valodas apguvējiem, kā arī metavalodiskas refleksijas iespējas. Šī specifika ir iemesls video popularitātei.

Mācību video dažādība

Neraugoties uz kopīgām pamatiezīmēm, mācību video raksturīga samērā liela daudzveidība. Atkarībā no piedāvātāja pieejami dažādi valodas apguves līmeņi, mācību metodes un saturiskie akcenti, kas piemēroti valodas apguvējiem ar dažādu mācīšanās stilu. Dženijas video koncentrējas uz piemēriem –precīzam skaidrojumam vienmēr seko virkne praktisku piemēru,  virkne praktisku piemēru, piemēram, teikumi ar darbības vārdu “haben”. Turpretī kanāls “Deutsch für Euch” nereti pievēršas sarežģītām gramatiskām diskusijām, piemēram, modālo darbības vārdu struktūrai teikumā "Der Apfel muss gegessen werden wollen können“ (“Ābolam jāspēj varēt gribēt tikt apēstam”).

Mācību saturs variē no leksikas un gramatikas skaidrojumiem, klausīšanās vingrinājumiem, literāru tekstu lasījumiem līdz sagatavošanās uzdevumiem valodas testu kārtošanai un tematiem par Vāciju un tās kultūru. Pasniegšanas veidi ir ļoti atšķirīgi – daži satura veidotāji sēž pie mikrofona un skaidro, citi atkal labprātāk uzved kādu ainiņu. Vairākiem kanāliem sadarbojoties, palaikam tiek izveidoti kopīgi video, piemēram, video par tēmu “Slengs", kurā Dominiks (Get Germanized) kā Ziemeļvācijas valodas telpas pārstāvis un Katja (Deutsch für Euch) kā Dienvidvācijai raksturīgā valodas lietojuma pārstāve minēšanas spēles formā skaidro skatītājiem slenga vārdus un to nozīmi.

Septiņi iecienīti vācu valodas apmācības kanāli

Izstrādājot savu disertāciju Hamburgas Universitātē, pētu turpmāk minētos neinstitucionālos vācu valodas kā svešvalodas apmācības kanālus, analizējot, kā satura veidotāji pozicionē sevi kā leģitīmus valodas skolotājus, kā vācu valoda un mācību temati tiek prezentēti un ko par šādu prezentēšanas veidu saka skatītāji. Šie septiņi kanāli pievēršas aktuāliem tematiem, regulāri publicē video un pulcē samērā lielu skaitu pastāvīgo skatītāju. Šajos video pārmaiņus tiek lietota vācu un angļu valoda.

Ir vērts ieskatīties šajā mācību video kolekcijā. Skolotāji te noteikti atradīs video, ko iespējams integrēt mācību nodarbībās vai izmantot mājasdarbos:
 

Veido: Katja
Līmenis: no A1
Specifika: uz valodas struktūru vērsta vācu valodas apguve ar asprātīgām piezīmēm
URL: https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
Veido: Marija
Līmenis: no B2
Specifika: mācību temati valodas apguvējiem ar priekšzināšanām, video, kas palīdz sagatavoties valodas testiem
URL: https://www.youtube.com/channel/UCCAI6jmeW5hWz2-jaLPqLUQ
Veidotāju komanda: Janušs, Kari, Bens, Manuels, Klauss un Izi
Līmenis: no A1
Specifika: dažādas kategorijas, piemēram, "Vācu valodas apguve uz ielas", "Iesācējiem", "Jautājumi un atbildes" un "Gramatika"
URL: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
Veido: Dominiks
Līmenis: no A1
Specifika: jauneklīga, atraktīva vācu valodas apguve sasaistē ar “vācu” kultūras iepazīšanu
URL: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
Veido: Ania
Līmenis: no A1
Specifika: aktīva vācu valodas apguve ar precīziem, viegli saprotamiem skaidrojumiem
URL: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
Veido: Antrims
Līmenis: no A1
Specifika: vācu valodas apguve ar uzsvaru uz gramatiku, izmantojot dažādus “špikerus” amerikāņa skatījumā
URL: https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
Veido: Dženija
Līmenis: no A1
Specifika: vienkārši valodas skaidrojumi ar daudziem lietojuma piemēriem
URL: https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g

Septiņi iecienīti vācu valodas apmācības kanāli

Izstrādājot savu disertāciju Hamburgas Universitātē, pētu turpmāk minētos neinstitucionālos vācu valodas kā svešvalodas apmācības kanālus, analizējot, kā satura veidotāji pozicionē sevi kā leģitīmus valodas skolotājus, kā vācu valoda un mācību temati tiek prezentēti un ko par šādu prezentēšanas veidu saka skatītāji. Šie septiņi kanāli pievēršas aktuāliem tematiem, regulāri publicē video un pulcē samērā lielu skaitu pastāvīgo skatītāju. Šajos video pārmaiņus tiek lietota vācu un angļu valoda.

Ir vērts ieskatīties šajā mācību video kolekcijā. Skolotāji te noteikti atradīs video, ko iespējams integrēt mācību nodarbībās vai izmantot mājasdarbos:
 

Veido: Katja
Līmenis: no A1
Specifika: uz valodas struktūru vērsta vācu valodas apguve ar asprātīgām piezīmēm
URL: https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
Veido: Marija
Līmenis: no B2
Specifika: mācību temati valodas apguvējiem ar priekšzināšanām, video, kas palīdz sagatavoties valodas testiem
URL: https://www.youtube.com/channel/UCCAI6jmeW5hWz2-jaLPqLUQ
Veidotāju komanda: Janušs, Kari, Bens, Manuels, Klauss un Izi
Līmenis: no A1
Specifika: dažādas kategorijas, piemēram, "Vācu valodas apguve uz ielas", "Iesācējiem", "Jautājumi un atbildes" un "Gramatika"
URL: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
Veido: Dominiks
Līmenis: no A1
Specifika: jauneklīga, atraktīva vācu valodas apguve sasaistē ar “vācu” kultūras iepazīšanu
URL: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
Veido: Ania
Līmenis: no A1
Specifika: aktīva vācu valodas apguve ar precīziem, viegli saprotamiem skaidrojumiem
URL: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
Veido: Antrims
Līmenis: no A1
Specifika: vācu valodas apguve ar uzsvaru uz gramatiku, izmantojot dažādus “špikerus” amerikāņa skatījumā
URL: https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
Veido: Dženija
Līmenis: no A1
Specifika: vienkārši valodas skaidrojumi ar daudziem lietojuma piemēriem
URL: https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g

Izmantošanas potenciāls

Šādu neatkarīgu piedāvātāju veidoto mācību saturu iespējams izmantot kā neformālu mācību materiālu ārpus mācību nodarbībām. Valodas apguvējiem tas sniedz iespējas patstāvīgi apgūt vai padziļināt kādu noteiktu mācību tematu. Taču ir apšaubāms un līdz šim vēl zinātniski neizpētīts, vai ar šiem mācību video vien iespējams sasniegt noteiktu valodas prasmes līmeni, jo nenotiek kontrole no speciālistu puses un netiek sniegtas individuālas atsauksmes.

Skolotājs apsvērs, vai un kā šie mācību piedāvājumi būtu iesaistāmi mācību nodarbībās. Mācību video iespējams izmatot kā izklaidējošu papildinājumu, kas dažādo ierasto mācību vielu. Tādējādi valodas apguvējiem ir iespēja dzirdēt citas balsis, redzēt jaunas sejas un dažkārt arī pasmieties par video redzēto. Piemēram, kanāla EasyGerman mācību videoernvideo par prievārdiem: reālās vietās un reālu cilvēku demonstrētie, daļēji pārspīlētie piemēri var tikt izmantoti kā papildinājums nodarbībās, lai atkārtotu mācību vielu un padarītu brīvāku mācību atmosfēru.

Easy German video prievārdi tiek vizualizēti. Easy German video prievārdi tiek vizualizēti. Easy German video prievārdi tiek vizualizēti. Easy German video prievārdi tiek vizualizēti. | Foto (fragments): © Easy German/Easy Languages Tāpat mācību video var būt noderīgi, gatavojot nodarbības, jo tajos atrodams daudz mnemotehniku un “špikeru”, ko iespējams izmantot nodarbībās. Tiešsaistes apmācībā tie izmantojami kā alternatīvi vai papildinoši mācību materiāli.

Neinstitucionālo mācību video gadījumā tomēr jāsaglabā piesardzība. Tā kā video autori tos veido galvenokārt savā brīvajā laikā, var gadīties, ka daži kanāli ar laiku tiek aktualizēti retāk vai nemaz. Neesošā kvalitātes kontrole ved ne tikai pie nejaušām drukas kļūdām, bet reizēm arī pie apšaubāma satura. Piemēram, kādā video “ß” tiek pieskaitīts umlautiem. Tomēr šādas kļūdas ir retums

Tā kā neinstitucionālie vācu valodas apmācības kanāli YouTube platformā bauda lielu popularitāti, tradicionālajām izglītības iestādēm šādus mācību video nebūtu jāuztver kā konkurentus. Īstenojot kopīgo mērķi – svešvalodas apmācību –, abas puses viena otru var drīzāk papildināt. Vācu valodas apmācības kanāli piedāvā virkni radošu ideju mācību nodarbībām, ko institūcijas var pārņemt un turpināt attīstīt gan profesionāli, gan tehniski. Rezultāts būs kvalificēts un daudzveidīgs mācību saturs.
 

“24h Deutsch” – jauns formāts vācu valodas apguvei YouTube platformā

Jaunais YouTube kanāls “24h Deutsch” ved skatītājus ceļojumā, iepazīstinot ar tipisku dienu Vācijā. Katrai dienas stundai veltīta viena sērija, kurā lietotājus pavada jaunā vācu valodas skolotāja Ida. Līdzās autentiskam ieskatam Vācijas jaunatnes dzīvē katra sērija pievēršas kādai vācu valodas mācību tēmai, sākot no gramatikas, kuriozām situācijām un mācīšanās stratēģijām, līdz mēles mežģiem, lamuvārdiem un konjunktīvam.

Mērķgrupa ir 12 līdz 25 gadus veci jaunieši, kuru vācu valodas prasme ir vismaz A2 līmenī. Kanāls “24h Deutsch” tiešsaistē pieejams no 9.11.2017. Jaunas sērijas iznāk ik nedēļu. “24h Deutsch” ir Gētes institūta organizētā konkursa “Deutsch lernen auf YouTube? - Zeig uns wie das geht!“ (“Vācu valodas apguve YouTube kanālā? – Parādi mums, kā tas iespējams!”) uzvarētājs.
Sērijas pieejamas vietnē https://www.youtube.com/channel/UCHpnIL-1QIUyVhdGVJ6rW3A