Kursi bērniem

Vācu valoda ar rotaļām. Kursi paredzēti bērniem no 5 līdz 13 gadu vecumam. Ar vai bez priekšzināšanām pirmsskolas vecuma bērni un skolēni dažādās vecuma grupās aktīvi izdzīvos vācu valodu.

Plašāka informācija par kursiem
Kursu ilgums 12 vai 14 nedēļas
Nodarbību biežums 1 reize nedēļā
 
Mācību stundas pa 45 minūtēm 12, 24 vai 28
Cena 56, 112 vai 130 EUR semestrī

 

Plašāka informācija

Kursu laiki un cenas

Visi kursu laiki Rīgā

Pārskats par valodas prasmes līmeņiem A1 – C2

Mūsu vācu valodas kursi ir balstīti uz Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.