Kontakti un pieteikšanās

Foyer Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Valodas kursu sekretariāts

Ja Jūs interesējaties par mūsu valodas kursiem vai Jums nepieciešama plašāka informācija, būsiet laipni gaidīti valodas kursu sekretariātā, kur saņemsiet individuālas konsultācijas.


Regulārie kursi 2020

1. semestris
Kursu ilgums: 15.02.–22.05.2020.
(atstrādājamās svētku dienas vēl papildus)

Pieteikšanās un valodas tests:
08.02. / 10:00 –15:00
10.-11.02. / 14:00 – 20:00

Pieteikšanās bērnu kursiem (līdz 13 g.)
08.02. / 12:00 –15:00
10.02. / 16:00 –19:00

2. semestris
Kursu ilgums: 05.09.–11.12.2020.
(atstrādājamās svētku dienas vēl papildus)

Pieteikšanās un valodas tests:
29.08. / 10:00 –15:00
31.08.-01.09. / 14:00 – 20:00

Apjoms: 56 mācību stundas (45 min.)
4 mācību stundas nedēļā
Cena: 280,- EUR


Intensīvie kursi 2020

Intensīvie kursi 1

Kursu ilgums: 09.01.– 28.01.2020.
Pieteikšanās un valodas tests:
06.-07.01./ 14:00 – 20:00

Intensīvie kursi 2
Kursu ilgums: 04.06.– 19.06.2020.
! Nodarbības notiek arī sestdienās
Pieteikšanās un valodas tests:
01.-02.06./ 14:00 – 20:00

Intensīvie kursi 3
Kursu ilgums: 03.08.– 20.08.2020.
Pieteikšanās un valodas tests:
28.-29.07./ 14:00–20:00

Apjoms: 56 mācību stundas (45 min.)
no pirmdienas līdz piektdienai vai sestdienai (4 mācību stundas dienā)
Cena: 280,- EUR

Intensīvo kursu nodarbību laiki
08.00-11.15 vai
12.00-15.15 vai
18.00-21.15

Kursi notiek, ja grupā ir pieteikušies vismaz 8 dalībnieki.


 

Jaunie kursu dalībnieki

Uz kursiem jāpiesakās personīgi.
Kursu dalībnieki bez vācu valodas priekšzināšanām tiek ieskaitīti iesācēju grupā A 1.1
Kursu dalībnieki ar priekšzināšanām, kuri Gētes institūtā Rīga vēl nav mācījušies, un tie, kuri ilgāk par gadu nav mācījušies Gētes institūta kursos, kārto rakstisku zināšanu līmeņa pārbaudes testu. Pēc tam ir neliela intervija (kopējais zināšanu pārbaudes laiks - apm. 60 min.). Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, kursu dalībniekam iesaka viņa līmenim atbilstošo kursu.

Turpinātāji

Turpinātājiem vietas grupās netiek rezervētas automatiski. Kursu dalībniekiem, kuri pie mums jau ir mācījušies un grib turpināt mācības nākamajā semestrī, ir iespēja pieteikies līdz oficiāli izsludinātajiem pieteikšanās laikiem.

Kursu dalībniekiem, kuri jau iepriekšējā semestrī mācījušies Gētes institūtā un sekmīgi to pabeiguši, tests nav jākārto, un, atkarībā no iepriekšējā līmeņa, viņi piesakās nākamajā līmenī.

Šie Vispārīgie noteikumi attiecas uz visām saistībām starp Gētes institūtu un Gētes institūta kursu dalībniekiem.
Ar Vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties Gētes institūta mājas lapā www.goethe.de/riga vai Gētes institūtā. Uz šiem noteikumiem pirms saistību uzņemšanās (kursu samaksas veikšanas) norāda Gētes institūta darbinieki.

Līdz ar kursu samaksas veikšanu dalībnieks vienlaicīgi apstiprina, ka ir informēts par Vispārīgajiem noteikumiem un tos akceptē.

1. Vispārīgie kursu dalības noteikumi

Kursu dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Skolēnu kursu dalībniekam jābūt vismaz 14 gadus vecam.

2. Maksāšanas noteikumi

2.1. Pierakstoties kursos, dalībnieks apņemas samaksāt pilnu maksu par kursiem.
Samaksu iespējams veikt ar kredītkarti pieteikšanās laikā vai ar pārskaitījumu. Maksājot ar pārskaitījumu, summai jābūt ieskaitītai Gētes institūta kontā 5 darba dienu laikā pēc pierakstīšanās.

2.2. Ja Gētes institūts savlaicīgi nav saņēmis pilnu kursu maksu, tad vieta grupā tiek zaudēta.

3. Cenas

3.1. Cenas, kas ir aktuālas attiecīgajā pierakstīšanās reizē un ir norādītas Gētes institūta pārskatā par cenām, ir saistību sastāvdaļa.

3.2. Ja kursu dalībnieks veic izmaiņas kursa reģistrācijā (piem. citi grupas laiki, kursa līmeņa maiņa), tad pirmā korekcija ir bez maksas.
Par katru nākamo izmaiņu reģistrāciju ir jāmaksā administrēšanas maksa 20 EUR.
Ja izmaiņas nosaka skolotājs, tad administrēšanas maksa nav jāmaksā. Tiešsaistes kursiem grupu maiņa nav iespējama.

3.3 Mācību materāli un eksāmeni kursu cenā nav iekļauti.

4. Atlaides

4.1. Kursu dalībnieka tiešajiem ģimenes locekļiem kursu maksai tiek piemērota 10% atlaide.

4.2. Vācu valodas skolotājiem un pensionāriem tiek piemērota 5% atlaide.

4.3. Sākot ar 5. kursu, dalībniekiem tiek piemērota 5% atlaide.

4.4. Ja kursu dalībnieks vienlaicīgi apmeklē divus kursus, tad otrajam kursam tiek piemērota 10% atlaide.

4.5. Ja kursu dalībnieks par nākamo kursu samaksā iepriekš noteiktajos turpinātāju atlaižu datumos, tad viņš automātiski saņem 5% turpinātāju atlaidi.
Ja kursu dalībnieks par nākamo kursu maksā pēc noteiktā turpinātāju atlaižu termiņa beigām, tad viņš maksā parasto cenu.

4.6. Vienam dalībniekam par kursu var tikt piemērota tikai viena atlaide, izņemot pieteikšanos turpinātaju atlaižu datumos.

5. Izstāšanās no kursiem

Izstājoties no kursiem, dalībniekam ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto kursu maksu pēc šādiem noteikumiem:

5.1. Izstāšanās pirms kursu sākuma: samaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ, ieturot administrēšanas maksu 5% apmērā.

5.2. Izstāšanās pirmās kursu nedēļas laikā: samaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ, ieturot administrēšanas maksu 20% apmērā.

5.3. Ja dalībnieks veselības problēmu dēļ nevar turpināt apmeklēt kursus un to apliecina ar ārsta izziņu, tad, ieturot maksu par apmeklētajām nodarbībām un administrēšanas maksu 20 EUR apmērā, pārējo summu iespējams saņemt atpakaļ.

Šis noteikums attiecas tikai uz atmaksu kursu pirmajā pusē.

5.4. Sakarā ar darba un studiju izmaiņām vai izceļošanu uz ārzemēm kursu maksa diemžēl netiek atmaksāta.

5.5 Ja kursi nenotiek nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībniekam nav iespējams apmeklēt citu kursu, tad samaksātā summa tiek atmaksāta pilnā apmērā.

Par izstāšanos no kursiem vai eksāmena Gētes institūtam ir jāpaziņo rakstiski. Nepilngadīgiem dalībniekiem par izstāšanos paziņo vecāki vai par viņu audzināšanu atbildīgās personas.

6. Iedalījums grupās / grupu lielums

6.1. Kursu dalībnieki tiek iedalīti attiecīgā līmeņa grupā, balstoties uz zināšanu pārbaudes testa rezultātiem, kas notiek Gētes institūtā.

6.2. Gētes institūta Rīgā kursu grupu lielums ir vismaz 8, bet ne vairāk kā 16 dalībnieki.

6.3. Ja, kursiem sākoties, grupas dalībnieku skaits ir pārāk mazs, Gētes institūts patur tiesības šo kursu anulēt vai pārcelt.

7. Dalības apliecinājums

7.1. Kursu beigās dalībnieki saņem kursu beigšanas apliecību ar šādu novērtējumu:
Mit sehr gutem Erfolg - teicamas sekmes
Mit gutem Erfolg - labas sekmes
Mit Erfolg - mācību viela apgūta
Teilgenommen - apmeklējis kursu.

7.2. Lai saņemtu apliecību, kursu apmeklējumam ir jābūt regulāram (vismaz 70% nodarbību).

7.3. Pārcelšana uz nākamā līmeņa kursiem ir atkarīga no sekmēm attiecīgajā brīdī apmeklētajos kursos.
Dalībniekiem, kuriem beigu apliecībā ir vērtējums „apmeklējis kursu” (teilgenommen), pārcelšana uz nākamā līmeņa kursiem nav iespējama. Šajā gadījumā kursu ir ieteicams atkārtot.

8. Eksāmeni

8.1. Kursu dalībniekiem maksai par eksāmenu tiek piemērota atlaide.

8.2. Eksāmena rezultāti tiek paziņoti 2 nedēļu laikā pēc visa eksāmena nokārtošanas.
Eksāmena sertifikata nozaudēšanas gadījumā var tikt izsniegts aizvietojošais apliecinājums.

9. Kursu dalībnieka pienākumi

Kursu dalībnieka pienākums ir ievērot institūta noteiktos kursu un iekšējās kārtības noteikumus.

10. Datu aizsardzība

Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts pienācīgai darbu veikšanai saistībā ar kursiem un eksāmeniem elektroniski apkopo un apstrādā dalībnieka datus. Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts viņam sūta informāciju par kursiem un eksāmeniem.

11. Gētes institūta atbildība / nepārvarama vara

Gētes institūts un tā darbinieki atbild tikai par tīšu nodarījumu un rupju nolaidību. Gētes institūts nenes atbildību par nepārvaramas varas dēļ nesniegtiem pakalpojumiem (piem., dabas katastrofu, ugunsgrēka, plūdu, kara, oficiālu rīkojumu un visu citu apstākļu dēļ, kurus līgumu slēdzošās puses nevar kontrolēt).