Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Ja vēlies…

  • kārtot eksāmenu bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem;
  • apliecināt pavisam vienkāršas zināšanas vācu valodā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A1 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ir vācu valodas eksāmens bērniem un jauniešiem vecumā no 10 līdz 16 gadiem. Tas apliecina pavisam vienkāršas valodas zināšanas un atbilst pirmajam līmenim (A1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, tu apliecini, ka…

  • spēj uzdot vienkāršus jautājumus uz tiem atbildēt, kā arī izteikt lūgumu un uz to reaģēt;
  • spēj aprakstīt sevi un citus vienkāršām frāzēm un teikumiem;
  • spēj saprast sarunas un tekstus, kuros ir runa par labi zināmām lietām.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit tu atradīsi eksāmenu paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsi šeit: