Vakances

Meklējam

ĀRŠTATA KOORDINATORI/KOORDINATORU
PROJEKTAM “PASAULES JAUNATNE DEBATĒ”

Gētes institūtā Rīgā,
sākot ar 2020. gada 1. janvāri vai vēlāk


Galvenie darba uzdevumi
• Kontaktu izveide ar jaunām skolām
• Kontaktu uzturēšana ar esošajām skolām (skolas vadību, skolotājiem) un projekta vadību
• Projekta pasākumu plānošana, organizēšana, īstenošana un finanšu dokumentācijas sagatavošana (pusfināls, finālistu treniņnometne, nacionālais fināls, valsts pārstāvju dalība starptautiskajā fnālā, skolotāju dalība tālakizglītojošā seminārā)
• Dalība starptautiskā fināla nedēļā un projekta koordinatoru konferencē
• Debašu tēmu apkopošana un atlase
• Daļēja uzdevumu pārņemšana darbā ar presi un sabiedrību (kontaktu uzturēšana ar medijiem, preses paziņojumu tulkošana, nepieciešamības gadījumā konsekutīva mutiskā tulkošana nacionālā fināla pasākumā)
• Projekta vietnes uzturēšana Gētes institūta mājaslapā

Prasības
• Ļoti labas vācu un latviešu valodas zināšanas runā un rakstos (vismaz C1 līmenī)
• Labas saskarsmes prasmes, patstāvība, ātras uztveres spējas un laipna izturēšanās
• Spēja strādāt komandā, starpkultūru kompetence un elastīgums
• Populārāko Microsoft Office datorprogrammu lietošanas prasmes
• Gatavība apgūt dažādas darba jomas un Gētes institūta satura pārvaldības sistēmu (Content Management System)

Mēs piedāvājam:
• Interesantu, radošu un atbildīgu darbu
• Koleģiālu atbalstu iestrādājoties
• Vietējai situācijai un nozarei atbilstošu atalgojumu
Pieteikuma vēstuli un pārējos dokumentus (CV, diplomus, profesionālās izglītības un līdzšinējās darba pieredzes apliecinājumus, rekomendācijas vēstules) – vēlams vācu valodā – lūdzam iesniegt ne vēlāk kā līdz 15.11.2019., sūtot uz e-pastu:
Gisela.Wahl@goethe.de