Papildu informācija

Atpakaļ pie Goethe-Zertifikat C1

Viss ir iespējams! Eksāmena daļas

Goethe-Zertifikat C1 sastāv no četrām daļām – lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas (mutiskais eksāmens pa pāriem vai individuāli).
Eksāmens visā pasaulē norisinās un tiek vērtēts pēc vienotiem kritērijiem.
 

Lasīšana

Jūs lasīsiet rokasgrāmatu tekstus, komentārus, recenzijas un/vai ziņojumus. Ar tiem saistītajos uzdevumos Jūs parādīsiet, ka spējat apieties ar apjomīgākiem tekstiem, cita starpā atstāstot to fragmentus.

Ilgums: 70 minūtes

Rakstīšana

Labi strukturētā tekstā Jūs izsmeļoši izteiksieties par kādu tematu. Informāciju par to Jūs saņemsiet grafikas formā.

Ilgums: 80 minūtes

Klausīšanās

Jūs klausīsieties sarunas, telefona sarunas, intervijas vai radio ziņojumus, veiksiet piezīmes un atzīmēsiet atbilstošos apgalvojumus.

Ilgums: apm. 40 minūtes

Runāšana

Eksāmena pirmajā daļā Jūs izteiksiet savu viedokli par kādu īsu tekstu. Pēc tam sarunāsieties ar savu sarunu biedru, lai kopīgi pieņemtu kādu lēmumu vai rastu risinājumu.

Ilgums: 10 vai 15 minūtes

Priekšnosacījumi

Goethe-Zertifikat C1 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem.
 
Gētes institūta eksāmeni ir pieejami visiem interesentiem, un tos var kārtot, nesasniedzot ieteikto minimālo vecumu, kā arī neatkarīgi no Vācijas pilsonības.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat C1 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat C1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas piektajā valodas prasmes līmenī (C1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 800 līdz 1000 mācību stundas pa 45 minūtēm.