Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Gorgeous female student in the library © istockphoto

Ja vēlaties…

  • pieteikties Au-Pair programmas vakances darbam Vācijā;
  • iegūt valodas prasmes apliecinājumu vīzai laulāto atkalapvienošanās nolūkā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A1 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tas apliecina pavisam vienkāršas valodas zināšanas un atbilst pirmajam līmenim (A1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

  • spējat vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedri runā lēni un skaidri;
  • spējat saprast un lietot labi zināmas, ikdienišķas un bieži lietotas frāzes un vienkāršus teikumus (piemēram, informāciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, darbu, tuvāko apkārtni);
  • spējat stādīt priekšā sevi un citus un citiem cilvēkiem uzdot jautājumus par to, kur viņi dzīvo, kādus cilvēkus pazīst vai kādas lietas viņiem pieder.

Priekšnosacījumi

  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas pirmajā valodas prasmes līmenī (A1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 80 līdz 200 mācību stundas pa 45 minūtēm.