Tysk med musikk

Ami Warning © Stef Zinsbacher

Tysk med musikk – både på nett og live

Det er lenge siden man kun brukte lærebøker som grunnlag for språkundervisningen. Prosjektet Tysk med musikk har som mål å motivere elevene ved hjelp av mer levende språklæring.

Musikk knytter oss sammen, også langt utenfor landegrensene, og det er nettopp denne tanken som er utgangspunktet for dette prosjektet: Elevene blir møtt der de er. Musikk har en stor betydning i ungdommers liv og er derfor et fantastisk verktøy som lærere kan bruke i workshoper, både til å motivere elevene til å lære språket og til å vekke interesse for innholdet.
 
Elevene kan studere sangene, som er plukket ut på grunn av deres tekster, og få et autentisk inntrykk av den tyske musikkscenen. Etter å ha beskjeftiget seg med sangene i tyskundervisningen, kan de dessuten gå på en konsert med artisten Ami Warning og bandet hennes i Oslo.

HVILKE AKTIVITETER FINNER STED I FORBINDELSE MED PROSJEKTET?

Før konserten i november kan elever over hele landet jobbe med Amis sanger i nettbaserte workshoper og la den språklige kreativiteten få fritt spillerom. Under veiledning av Freya Conesa, som jobber med videreutdanning og har spesialisert seg på tysk som fremmedspråk (DaF), øver elevene på språkferdigheter ved hjelp av musikk og jobber med ordforråd, fonetikk og strukturer på en virkelighetsnær måte.
 
Påmelding til workshopene er mulig fram til to virkedager før angitt dato. Man kan delta med svært lite forkunnskaper i tysk.
 
Dere kan velge mellom følgende datoer:
 
Ma.     18.10.2021:
kl. 09:00-10:00
kl. 10:30-11:30
kl. 13:00-14:00
 
Ti.      19.10.2021:
kl. 09:00-10:00
kl. 10:30-11:30
kl. 13:00-14:00
 
To.     28.10.2021:
kl. 09:00-10:00
kl. 10:30-11:30
kl. 13:00-14:00
I nettbaserte workshoper kan lærere prøve ut hvordan moderne tyskspråklig musikk kan innlemmes i DaF-undervisningen for å motivere elevene. Freya Conesa, som jobber med videreutdanning, vil komme med forslag til didaktisering av Ami Warnings sanger og stille arbeidsark til disposisjon som hun går gjennom sammen med lærerne.
 
Påmelding til workshopene: sprak-oslo@goethe.de. Hver workshop varer i 90 min.
 
Dere kan velge mellom følgende datoer:
Fr.      29.10.2021 -  kl. 15.00-16.30  (siste dato for påmelding: ons 27.10.2021)
Fr.      12.11.2021 -  kl. 15.00-16:30  (siste dato for påmelding: ons 10.11.2021)

AMI WARNING MED BAND LIVE I OSLO

Sangeren og låtskriveren Ami Warning kommer til Oslo! Hun spiller med bandet sitt i Langhuset (SALT) den 9. november i forbindelse med avslutningsarrangementet til prosjektet Tysk med musikk. Den unge artisten kommer fra München, men har karibiske røtter. Tospråkligheten hennes (engelsk og tysk) og påvirkning fra soul, funk og pop gjør musikken hennes veldig variert, men hun har likevel en autentisk sound:

De poetiske og ærlige sangtekstene i samspill med Ami Warnings uttrykksfulle stemme skaper et særegent helhetsinntrykk.

Alle som ønsker å få et inntrykk før konserten, kan ta en titt på Amis YouTube-kanal.

Plassene tildeles fortløpende etter påmelding. Totalt antall plasser samt konsertens gjennomføring er i henhold til gjeldende koronaregler.

Ami Warning © Markus Imhof
 
Påmeldingsskjema