Uljana Wolf
Gedichte

REDE MIT KOPPELZWILLING


bedenke die lengevitch eines koppelzwillings. bedenke die schimmerschaft des englischen königs: sieben sprachen beherrschte der vom könig beherrschte koppelzwilling, aber wie verteilt – dreieinhalb sprachen pro zwillingskopf oder zweimal sieben sprachen zu vierzehn gekoppelt? oder haben diese immer öffentlichen brüder, um sich nicht zu doppeln, um einander atemabstand zu entlocken, ihre sprachen in der mitte aufgespalten? du die fürwörter, ich die fürwaswörter. nur bei der dehnung der selbstlaute kamen sie sich ins gehege, das war achtundzwanzig jahre lang und wuchs am rücken zusammen. 

rozmowa z bliźniętami syjamskimi


pomyśl o lengłidżu bliźniąt syjamskich. pomyśl o blasku majestatu króla angielskiego: siedmioma językami władały zawładnięte przez króla bliźnięta syjamskie, ale jak to było rozdzielone - trzy i pół języka na głowę czy dwa razy po siedem języków sprzężonych w czternaście? a może ci zawsze oficjalni bracia, aby się nie podwajać, aby wzajemnie wyrywać sobie pauzę na oddech, dzielili swoje języki w środku? ty zaimki, ja przyimki. jedynie przy wzdłużonych samogłoskach wchodzili sobie w paradę, trwało to dwadzieścia osiem lat i zrastało się na plecach.

Übersetzung: Sława Lisiecka