Ulrich Ribbert poleca Zeit der Zauberer

Zeit der Zauberer -  Wolfram Eilenberger © Klett-Cotta Verlag Tym, którego dotychczas przedstawiano jako czarodzieja, był przede wszystkim Thomas Mann. Wystarczy przywołać poświęconą mu wielką biografię pióra Petera de Mendelssohna. Teraz Wollfram Ellenberger wykorzystuję tę metaforę w analizie życia i dzieła Martina Heideggera, Ernsta Cassirera, Ludwiga Wittgensteina i Waltera Benjamina. Każdy z wymienionych filozofów doczekał się w przeszłości solidnych monografii, z których Ellenberger korzysta i je cytuje.

Interesujące w omawianej książce jest to, że zwraca ona uwagę na jedyną w swoim rodzaju konstelację istniejącą w młodszej niemieckiej historii filozofii. Punktem kulminacyjnym była oczywiście dysputa w Davos (1929) między Cassirerem a Heideggerem. W latach dwudziestych stawiano sobie w filozofii wielkie pytania dotyczące upadku epoki nowoczesności oraz wszystko fałszującego rozumu, z którego należało się wyzwolić. Ellenbergowi udaje się zdjąć z tej debaty filozoficznej odium niejasności i niedopowiedzeń i krok po kroku, w wielu krótkich, dobrze czytających się rozdziałach bardzo zrozumiale debatę ową zrekonstruować. I coś jeszcze można dostrzec przy uważnej lekturze książki: zaangażowanie Heideggera w narodowy socjalizm nie wynikało bezpośrednio z filozofii, jaką uprawiał w latach dwudziestych; lecz było zupełnie niewymuszone (W. Franzen).
 

Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN 978-3608947632
431 str.