Radek Malý poleca Krake beim Schneider

Krake beim Schneider. Tierische Zweiteiler © Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 2019 Berlińska autorka Nadia Budde ma na swoim koncie kilka książek dla dzieci.
Są to w większości dzieła autorskie, powstałe z genialnego połączenia oryginalnych ilustracji własnych, przypominających karykatury, z odnoszącymi się do nich komponentami słownymi. Budde zwróciła na siebie uwagę już pierwszą książką Eins, zwei drei Tier (1999), która doczekała się przekładów na języki obce. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmują wspomnienia z dzieciństwa wydane niekonwencjonalnie w postaci komiksu Such dir was aus, aber beeil dich (2009) – książka ta jako jedyna nie ukazała się w wydawnictwie Peter Hammer Verlag, w którym wyszła większość książek tej autorki.

W obecnej książce, Krake beim Schneider, pisarka osiągnęła wyżyny swej formy. Jej zwięzły, artystyczny styl znajduje tu maksymalne wsparcie w minimalistycznych, sugestywnych, a przy tym zaskakujących rymach. Zanurzamy się w świat zantropomorfizowanych zwierząt, gdzie wszystko jest możliwe: szop pracz prasuje, mucha czyta o feng-shui, a ślimaki bez skorup używają życia na plaży nudystów. Rymy opierają się często na frazach dla najmłodszych czytelników niekoniecznie łatwych, dlatego książka została zaliczona do kategorii lektur dla całej rodziny; przyjemność z obcowania z nią mogą czerpać również dorośli. 

Przekład: Urszula Poprawska
Peter Hammer Verlag

Nadia Budde
Krake beim Schneider. Tierische Zweiteiler
Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 2019
ISBN 978-3-7795-0605-8
48 str.