Aija Sakova poleca „schreib alles was wahr ist auf“

„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018 Korespondencja pomiędzy Austriaczką Ingeborg Bachmann (1926-1973) a Niemcem Hansem Magnusem Enzensbergerem (ur. 1929), na którą składa się 130 listów powstałych w latach 1957-1972, w równym stopniu odzwierciedla ówczesne życie literackie, co sposób odczuwania życia przez oboje pisarzy. W trakcie wieloletniej wymiany listów następowało przeobrażanie się wzajemnych relacji,  począwszy od gry-flirtu poprzez przelotne zakochanie aż do głębokiej, koleżeńskiej przyjaźni. Bachmann i Enzensberger poznają się w październiku 1955 roku w Tybindze na spotkaniu artystów tworzących Gruppe 47. To, co ich łączy, to miłość do języka, niezachwiana wiara w istnienie międzynarodowego kodu liryki, miłość do podróży i ciekawość życia.

Listy te ujawniają odwagę i człowieczeństwo oraz niezwykłą umiejętność wzajemnego słuchania pomimo wszelkich różnic poglądów. To dziś prawdziwa rzadkość. Pokazują one znaczenie przyjaźni, dobrego słowa i uznania ze strony drugiego człowieka, zaufanego przyjaciela. Ingeborg pisze do Manga – jak Enzensberger najczęściej podpisuje swoje listy – że najchętniej spotkałaby się z nim, żeby wysondować różnice w ich przekonaniach, lecz nie po to, by później je do siebie nagiąć, lecz żeby dzięki różnicom poglądów doświadczyć czegoś nowego.

Przekład: Urszula Poprawska
Suhrkamp Verlag

Hubert Lengauer (red.)
„schreib alles was wahr ist auf“ – Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
ISBN 978-3-518-42613-5
479 str.

Recenzje w niemieckich mediach:
Literaturkritik.de
Frankfurter Allgemeine Zeitung