Daniel Falb

***

MANX SHORT CAKE – kruche i tłuste – BARLEY MEAL BONNAG – chrupki

i cały spękany, MOUNTAIN ASH JELLY – jarzębinowa, lepka,

nieprzejrzysta – –.

tryk przed mniejszą z dwóch owczarni

to w systemie pokrewieństwa manxów loaghtanów odpowiednik kuzyna

pierwszego stopnia, te zaś cztery jagniątka odpowiadają czworgu wnucząt, w kącie

owczarni. ledwie kilkudniowe.

tam przy płocie stoją razem owcza matka, córka

i dziadkowy brat.

to pozostali przy życiu

po śmierci johna caesara bacona, tutaj,

na wyspie man. oto idealna ciemność oraz idealna

definicja, wyspy

man. koszyk gruszek w trawie, który tu tylko stać może.

takie jarzębiny rosną tylko tutaj.

 
przed dómem nakryty stół, na nim pyszne ciastka. co irytujące,

jest już i kilka pszczół. dobra

mąka. zasada regionalności i rocznik, poniżej hebrydów, tej A B C6 

H10 O5. chciałbym ci opowiedzieć, że jakaś inteligencja prze-

płynęła przez zalany słońcem ogród. weszła doń od tylnej strony, unosząc się

nad luźnymi płytkami minęła krzaki agrestu, widać

ją było przez świeżo zaszczepione tyczki nowego groszku. (żadne ze zwierząt

nie zeszło jej z drogi.) chciałbym ci opowiedzieć, że przemknęła przez owczarnie,

a potem chciała zajrzeć do domu, żeby zobaczyć, czy kogoś tam nie ma. wtedy

stwierdziła, że wnętrze domu wcale nie było zdefiniowane.

chciałbym ci opowiedzieć, że po tym wydała przeraźliwy okrzyk,

rzuciła się na jednego z manxów loaghtanów, wykonała

cięcie jamy brzusznej, odciągnęła skórę i stwierdziła, że on również

nie był w środku zdefiniowany.


***

MANX SHORT CAKE – spröde und fettig – – BARLEY MEAL BONNAG – krisp
 
und gänzlich zerklüftet, MOUNTAIN ASH JELLY – vogelbeerig, jammy,
 
undurchsichtig – –.
 
vor dem kleineren der beiden ställe,
 
entspricht im verwandtschaftssystem der manx loagthans dieser schafsbock einem cousin
 
im ersten grade, während diese vier lämmchen vier enkels entsprechen, in eck
 
von stall. nur wenige tage alt.
 
dort am zaun zusammen stehen manx loagthans mutter, tochter, großvater sein bruder.
 
es sind überlebende
 
des todes von john caesar bacon, hier,
 
auf der isle of man. das ist die vollkommene dunkelheit, und die vollkommene
 
definition, der isle
 
of man. ein korb birnen im gras, der nur hier stehen kann.
 
solche vogelbeer wachsen nur hier.
 
 
gedeckter tisch vor die haus, köstliches gebäck darauf. ärgerlicherweise schon einige
 
bienen darauf. das gute
 
mehl. das regionenprinzip, und der jahrgang, unter den hebriden, von A B C6
 
H10 O5. ich möchte dir erzählen, dass eine intelligenz durch den sonnen-
 
durchfluteten garten schwebte. den garten über die hinterseite betrat, über die losen
 
platten an den stachelbeerbüschen vorbei schwebte, sie
 
war durch die frisch aufgepfropften stangerl der neuen erbsen
 
zu sehen. (keines der tiere wich ihr aus.) ich möchte dir erzählen, dass sie durch die ställe schwebte
 
und dann im haus nachsehen wollte, ob jemand da sei. da stellte sie
 
fest, dass das innere des hauses gar nicht definiert war.
 
ich möchte dir erzählen, dass sie daraufhin einen markerschütternden schrei ausstieß
 
sich auf eines der manx loaghtans stürzte, den schnitt in die
 
bauchhöle machte, das fell beiseite zog und feststellte, das es innen
 
auch nicht definiert war.