Nadja Küchenmeister opowiada

Nadja Küchenmeister © Franziska Buddrus

Metody pracy

Początek i koniec – gdzie zaczyna się wiersz, a gdzie kończy? W wannie, na skraju lasu, na ekranie? 

Wiersz zaczyna się od wersu i na wersie kończy - takie wersy potrafią się zjawić o każdym miejscu i o każdej porze, ale niestety, robią to rzadko.
 

Styl pracy artystycznej

Skreślić czy reperować – czy można uratować nieudany wers?

Nieudany wers jest nie do uratowania i właśnie dlatego jest nieudany. Nie może się zamienić w udany. Wers nieudany najlepiej szybko zapomnieć, a to udaje się najłatwiej, kiedy mu się przeciwstawi wers nowy i dobry.

Zawód: poeta

Przymus materialny czy wewnętrzna potrzeba – czy poeta powinien umieć pisać na każdy temat?

Stanowczo nie jest rzeczą poety umiejętność pisania na każdy temat i lepiej, kiedy tego nie próbuje. 
 

Pisanie poezji jako styl życia

Gwizdy czy oklaski – czy czytelnik / krytyka ma znaczenie dla poety?

To oczywiste, że krytyka odgrywa rolę w życiu poety. Kto twierdzi inaczej, temu nie należy ufać. 
 

Poezja jako sztuka

Cyzelowanie czy zapchajdziury  – czy istnieją słowa zbyteczne?

W wierszu zdarzają się zbędne słowa i można mieć nadzieję, że z biegiem czasu poeta wyrobi sobie oko do tych słów. Poza tym poecie przydaje się choćby jeden dobry redaktor, który też ma do nich oko - byle inne niż oko autora.

 
Pytania: © Judith Arlt