O Christianie Lehnercie

Christian Lehnert © Christian Lehnert

Christian Lehnert, ur. 1969 w Dreźnie, obecnie mieszka w Lipsku. Jest dyrektorem Instytutu Liturgiki na Uniwersytecie w Lipsku.
Christian Lehnert należy do najbardziej cenionych, a jednocześnie najbardziej oryginalnych współczesnych poetów języka niemieckiego. Jest mistrzem zwięzłej formy, a jego twórczość poetycką cechuje niezwykła różnorodność tematów. W sześciu tomikach jego autorstwa można na przykład dostrzec odniesienia do Biblii, do staroarabskiej mitologii oraz islamskiej mistyki. Lehnert napisał m.in. wiersz o żołnierzach-budowniczych na wyspie Rugia w NRD, cykl zawierający wezwania o tematyce związanej ze św. Pawłem Apostołem, a także wykorzystywał motywy z Ewangelii według św. Łukasza. W jego najnowszym tomiku „Windzüge“ (Suhrkamp 2015) znajdują się wiersze o Marcinie Lutrze, o węgorzach, akwariach i oczach psów, ponadto czytelnik staje się świadkiem enigmatycznych rozmów między plażowiczami a meduzą albo między krokodylem a kotem faraonów. Przede wszystkim jednak widzimy w twórczości Christiana Lehnerta spirytualne uwielbienie natury. Jego wersy przełamują „sztywną formę rzeczy“, przywołują bóstwo mieszkające w każdej skale. W twórczości Lehnerta krajobraz zmienia się w kryształki jak ciemny kamień winny, ważka staje się „cichym przecinkiem, co w powietrzu zawisł“, płonący krzew jest podzielony na części niczym owad, a liście topoli „zwrócone ku przejrzystości“.
 
Bibliografia (wybór):
Der gefesselte Sänger. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997.
Der Augen Aufgang. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000.
Ich werde sehen, schweigen und hören. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main 2004.
Auf Moränen. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008.
Aufkommender Atem. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2011.
Korinthische Brocken. Ein Essay über Paulus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013.
Windzüge. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015.

Tłumaczenie: Paweł Wasilewski