O Tomie Schulzu

Tom Schluz fot. Timo Berger Poeta i tłumacz Tom Schulz urodził się w r. 1970 w Großröhrsdorf, mieście w Górnych Łużycach. Dzieciństwo i młodość spędził w Berlinie Wschodnim. Poezja Toma Schulza uderza  wirtuozerią i lekkością, z jaką autor wydobywa bogactwo i osobliwości języka niemieckiego. Sam Schulz mówi w tym kontekście o „miłosnym uwikłaniu“, które stanowi jedną z głównych przesłanek udanego wiersza. W tomikach wydanych przez Schulza charakteryzujących się „współzależnościami / ptasich głosów & telepatii“, na każdej stronie znajdujemy dowody takiego właśnie „uwikłania“. Potop wciąga się w nich do butelek, w kartoflach ciemnieje krochmal a z „ekstraktu ptasiego ziela“ pozyskuje się krople na nagłe przypadki. Mowa jest tam o „narkotycznych cienistościach avenid“, o jabłkach, wszczekiwanych z powrotem na drzewa i o zrównanym deszczu za sikawkownią.

Inny aspekt poezji Schulzego to nieustające zmagania z tradycją i historią, zwłaszcza poezji niemieckiej. W tomiku Innere Musik [Muzyka wewnętrzna] (Berlin Verlag, 2012) na przykład znajdują się między innymi teksty nawiązujące artystycznie do poezji późnego renesansu i śląskiej szkoły poetyckiej baroku. Ponadto jest też wzruszający pokłon przed poetą Josephem von Eichendorffem przy jego grobie w Nysie, spacer zimowy z Georgiem Traklem i spotkanie z Johannesem Bobrowskim w Berlinie-Friedrichshagen. 

W ocenie krytyki te właśnie wiersze Toma Schulza zawierają „ciszę, która w swej wewnętrznej nastrojowości ma znaczenie większe niźli teraźniejszy zgiełk rzeczywistości świata zewnętrznego“ (Deutschlandradio Kultur).

Dzieła (wybór):
  • Vergeuden, den Tag. Gedichte. kookbooks, Berlin 2006.
  • Kanon vor dem Verschwinden. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2009.
  • Liebe die Stare. Prosa. Verlagshaus J. Frank, Berlin 2011.
  • Innere Musik. Gedichte. Berlin Verlag, Berlin 2012.
  • Wir sind jetzt hier: Neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg (zusammen mit Björn Kuhligk). Hanser Berlin, Berlin 2014.
  • Lichtveränderung. Gedichte. Hanser Berlin, Berlin 2015.