Zjednoczenie Ziemi
Geopolityka 2099

Czy uda nam się wyjść poza myślenie w kategoriach państw narodowych i zacząć postrzegać siebie jako jeden, wspólny gatunek - ludzi?

Przy tym celem zjednoczenia nie może być homogenizacja i synchoronizacja wszystkiego i wszystkich. Postęp możliwy jest dzięki dostrzeganiu różnic, wymianie opinii, różnorodnemu działaniu. Ale mam nadzieję, że powszechnie zdamy sobie sprawę z tego, że "Inny" to też człowiek, ze swoim życiem, nadziejami i potrzebami. 

Future Perfect

A prawdziwa przyszłość zaczyna się już dziś. Inspiracje, jak można ją kształtować, żeby żyło nam się lepiej, znajdziecie na:


>> Future Perfect - historie o tym, jak można tworzyć przyszłość