Ulrike Guérot

Ulrike Guérot, rocznik 1964, jest politolożką, założycielką i dyrektorką „European Democracy Lab“ (EDL) na European School of Governance w Berlinie. Wykładała na licznych, renomowanych uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, od 20 lat zajmuje się - współpracując z Think Tank Community w Paryżu, Brukseli, Londynie, Waszyngtonie, Londynie i Berlinie - kwestiami związanymi z integracją europejską oraz rolą Europy w świecie.
Od kwietnia 2016 jest profesorką i dyrektorką Wydziału Polityki Europejskiej i Badań nad Demokracją na Donau-Universität w austriackim Krems.
W dobie kryzysu integracji europejskiej postawiła sobie za zadanie współtworzenie projektu Europy XXI wieku, stawiającej obywateli w centrum uwagi – Europy adekwatnej do wyzwań przyszłości, demokratycznej i bliskiej obywatelom.

Spotkanie z Ulrike Guérot: 20.05.2017, Quo vadis, Europo?

Wybrane pozycje  

Der neue Bürgerkrieg. Europa zwischen Humanismus und Ungeist. Propyläen Verlag, Mai 2017
 
Warum Europa eine Republik werden muss. Eine politische Utopie.
Dietz Verlag, 2016
 
Einmal heißer Krieg - kalter Frieden und zurück. Das Ende der europäischen Friedenserzählung.
Murmann 2016
 
MERTON Magazin „Europa als Republik“, Oktober 2016
 
A Blog Chronicle of the Euro-Crisis.
Paperback. Sprache: Englisch. Dictus Publishing, 2013