Wolfgang Bauer

Wolfgang Bauer, rocznik 1970, po okresie „nudnego dzieciństwa i mało burzliwej młodości“ wykonywał rozmaite zawody, był żołnierzem kontraktowym, ale też odmówił pełnienia służby wojskowej. Po ukończeniu wieczorowego liceum studiował islamistykę, później geografię i historię w Tübingen. Obecnie mieszka w Reutlingen.
Od 1994 roku jest korespondentem wojennym i dziennikarzem. W przeszłości pisał dla Schwäbisches Tagblatt, Sterna i Focusa, od 2011 roku współpracuje z tygodnikiem DIE ZEIT, oraz periodykami Neon, Greenpeace Magazin i Geo.
Jego reportaże zostały wyróżnione między innymi nagrodami Katholischer Medienpreis, Prix Bayeux-Calvados des Correspondants de Guerre oraz wieloma innymi. Po polsku ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne, w tłumaczeniu Elżbiety Kalinowskiej, książki Przez morze. Z Syryjczykami do Europy (2016) oraz Porwanie. Boko Haram i terror w sercu Afryki (2017).

Spotkanie z Wolfgangiem Bauerem: 21.05.2017, W centrum konfliktu

Wybrane pozycje 

Die geraubten Mädchen. Boko Haram und der Terror im Herzen Afrikas. Erzählungen, Suhrkamp 2016
 
Über das Meer - Mit Syrern auf der Flucht nach Europa. Eine Reportage, Suhrkamp 2014

Publikacje w języku polskim 

Porwane. Boko Haram i terror w sercu Afryki, Tłum. Elżbieta Kalinowska, Czarne 2017

Przez morze, Z Syryjczykami do Europy. Tłum. Elżbieta Kalinowska, Czarne 2016