Csobó Péter poleca
Speichern und Strafen

Speichern und Strafen © C.H. Beck, München, 2019
Nasza codzienność nierozerwalnie wiąże się z mnóstwem narzędzi cyfrowych; epoka, w której żyjemy, charakteryzuje się ogromną ilością informacji, które przepływają przez te narzędzia i zostają zapisane w „cyfrowych silosach danych”. Świat złożony z milionowych sensorów i nieskończonych pokładów pamięci ma jednak janusowe oblicze.

Adrian Lobe analizuje, w jaki sposób nasze ślady cyfrowe – każda wysłana wiadomość, codzienne i pozornie niewinne korzystanie z wyszukiwarek, rozpoznawanie biometryczne lub usługi lokalizacji w smartfonach – każdorazowo zamieniają się w „mikro-areszty” oraz jak człowiek w dobie cyfryzacji dobrowolnie skazuje się na więzienie. Lobe opisuje typowe dla naszych czasów fenomeny, a zaczerpnięte z życia „zaprogramowanego społeczeństwa” przykłady rozsadzają i redefiniują ramy wielkich teoretycznych narracji o praworządności i humanizmie. Lobe zwraca szczególną uwagę na zinstytucjonalizowane struktury władzy, które wpływają na życie poszczególnych jednostek i społeczności oraz ich racjonalny charakter - tym samym nawiązuje do myśli francuskiego filozofa Michela Foucalta, na co wskazuje również tytuł książki.

„W pewnym momencie nie jesteśmy już w stanie żyć poza swoimi cyfrowymi reprezentacjami. Jesteśmy uwięzieni w ciele własnych danych”. Miotający się w cyfrowym więzieniu człowiek uświadamia sobie, że naruszono jego prawo do intymności i samostanowienia, a wręcz mu je odebrano. Pewnie dlatego autor symbolicznie nazywa tę nową epokę „infocenem” zamiast „antropocenem”. W swojej analizie Lobe posługuje się indukcją; na podstawie opisu konkretnych przypadków formułuje ogólniejsze pytania dotyczące filozofii, prawa, politologii, teorii władzy czy etyki. Problemy te jednak nie są poddawane pogłębionej specjalistycznej analizie – książka Lobego nie jest rozprawą naukową, lecz sytuuje się na przecięciu dobrej jakościowo publicystyki i filozofii popularnej, dzięki czemu jest przystępna i zrozumiała.


Verlag C.H. Beck

Adrian Lobe
Speichern und Strafen. Die Gesellschaft im Datengefängnis
C.H. Beck, München, 2019
ISBN 978-3-406-74179-1
256 stron, z 10 ilustracjami

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut

Recenzje w niemieckich mediach:
ZDF Kulturzeit
Spektrum.de

struct
.flexslider
struct
rev NO