Piotr de Bończa Bukowski poleca
Nichtrechthabenwollen

Nichtrechthabenwollen © S. Fischer, Frankfurt a.M., 2018
Niemiecki filozof Martin Seel (ur. 1954) znany jest nie tylko z akademickich prac na temat estetyki i etyki, ale również z doskonałego pióra oraz popularyzatorskiego zacięcia. Przez kilka lat prowadził swoją kolumnę w tygodniku Die Zeit, która przyniosła mu sporą rozpoznawalność. Seel ma wszelkie warunki po temu, by zająć miejsce wśród czołowych niemieckich eseistów: rozpoznawalny styl, zmysł obserwacji, dystans do samego siebie, ogromną erudycję, a także niechęć do konformizmu. Wciąż jednak nie zasiada w jednym rzędzie z mistrzami literacko-filozoficznej refleksji - Benjaminem, Adorno czy Blochem. I nie zmieni tego jego najnowsza eseistyczna książka Nichtrechthabenwollen, mimo, że jest dziełem udanym.

Jak wiadomo każdy filozof chce przekonać nas o swej racji, w ten czy inny sposób. Seel deklaruje jednak, że racji mieć nie chce, proponując nam „otwartą“ refleksję, opartą na swobodnej „grze myśli“. Częścią tej gry jest też sama koncepcja nie upierania się przy jakiejś racji, jednoczesnego twierdzenia i przeczenia, kreatywnego błądzenia wśród prawd obiegowych i doświadczonych. Na książkę składają się krótkie z reguły fragmenty, czasem aforystyczne, innym razem narracyjne. Refleksja przypomina jazzową improwizację - nie przez przypadek, Seel jest bowiem entuzjastą amerykańskiego jazzu. Całość zamyka bardzo dowcipny „Pożegnalny wykład“, który jest w istocie akademicką autobiografią Seela, autoironiczną narracją o tryumfach i upadkach kogoś, kto wybrał niewdzięczny zawód uczonego i nauczyciela akademickiego. Jego 160-stronicowe dziełko przeczytałem z dużą przyjemnością, ale nie znalazłem w nim stymulujących refleksji, wzbudzających zachwyt, sprzeciw czy niepokój. Dlatego też w szkole filozoficznego eseju pozostaje Martin Seel zdolnym uczniem, szukającym tematu na swą pracę mistrzowską.

S. Fischer Verlage

Martin Seel
Nichtrechthabenwollen. Gedankenspiele
S. Fischer, Frankfurt a.M., 2018
ISBN 978-3-10-397223-8
160 stron

E-Book dostępny w Onleihe Goethe-Institut

Recenzje w niemieckich mediach:
Perlentaucher
Zeit online
Deutschlandfunk Kultur

struct
.flexslider
struct
rev NO