UE 2020: Goethe-Institut dla Europy

Projekty Goethe-Institut z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE Ilustracja (fragment): Tobias Schrank

Niemiecka prezydencja w Radzie UE zakończyła się 31 grudnia 2020 roku. Przez sześć miesięcy zadawaliśmy sobie pytanie: co definiuje Europę i jak chcemy w niej żyć w przyszłości? Wielu wydarzeniom, które wzmocniły europejską opinię publiczną, zwłaszcza w czasach pandemii, towarzyszyły debaty na temat wpływu sztucznej inteligencji, rozwoju neutralnych dla klimatu koncepcji podróżowania, efektownych instalacji w przestrzeni publicznej czy międzypokoleniowych dyskusji o Europie.

Projekty „Europejska kuchnia”, „Opowiedz mi o Europie”, „Znikający mur”, „#oekoropa” i „Generacja A = Algorytm” były częścią oficjalnego programu kulturalnego niemieckiego rządu federalnego z okazji prezydencji w Radzie UE w 2020 roku. Również Goethe-Institut był zaangażowany w realizację partycypacyjnego dzieła „Earth Speakr” Olafura Eliassona.

Aktualności

Filmstill EU2020 © Goethe-Institut

Finisz projektów EU2020 zrealizowanych przez Goethe-Institut

31 grudnia 2020 zakończyła się niemiecka prezydencja w Radzie UE. Nasz film pozwala spojrzeć wstecz na sześć miesięcy, podczas których zrealizowaliśmy wiele rozmaitych projektów w całej Europie. Ich celem było pokazanie poczucia wspólnoty a zarazem różnorodności europejskiej.

Opowiedz mi o EuropiePrzegląd projektów


Powyższe pięć projektów realizowanych w ramach strategii EU 2020 przez Goethe-Institut jest finansowanych ze specjalnych funduszy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE 2020.

Hellgrünes Logo des Goethe-Instituts auf weißem Grund
Logo
EU 2020


Oprócz tych inicjatyw Goethe-Institut realizuje także inne duże projekty dotyczące Europy w ramach strategii EU 2020. Należą do nich między innymi festiwal „Freiraum” i cykl konferencji na temat wielojęzyczności w Europie.


Konferenzserie "Mehrsprachigkeit in Europa" Foto (Ausschnitt): Eric Berghen

Językowa różnorodność w Europie – cykl konferencyjny
Językowa różnorodność w Europie

Jaką rolę odgrywa wielojęzyczność w Europie? Na to pytanie będą starali się odpowiedzieć uczestnicy cyklu konferencyjnego organizowanego przez Europanetzwerk Deutsch z okazji niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Konferencja rozpocznie się w dniach 8–9 października w Berlinie, a następnie znajdzie odbicie w innych wydarzeniach odbywających się w 2021 r. w dwóch pozostałych państwach trójki, tj. Portugalii i Słowenii.