Koncert Rogera Reklessa
Deutsch Plus

Udział w koncercie Rogera Reklessa

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8

W ramach tej linii projektowej zaprosiliśmy do Polski grupę muzyczną z Niemiec, która odbędzie turnee po Polsce. Nauczyciele otrzymają materiały o muzyce, które mogą opracować z uczniami przed koncertami. Koncerty zaplanowane są w większych miastach, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Poznaniu i Szczecinie w terminach podanych w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie do projektu

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.09.2019

Kontakt do nauczyciela

Informacje o uczniach

Jeśli z powodu braku miejsc, moja szkoła nie będzie mogła wziąć udział w tej aktywności, chcę zgłosić szkołę do nastepującej aktywności:

Warunki uczestnictwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Deutsch Plus“ oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Goethe-Institut Warschau oraz prawie do ich poprawiania.

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres deutschplus-polen@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy