warsztatach o tematyce „Umweltschutz”
Deutsch Plus

Warsztaty „Umweltschutz“

dla uczniów szkół podstawowych
 
Podczas warsztatów uczniowie będą zajmować się tematyką związaną z ochroną środowiska. Poznają słownictwo związane z tym tematem, będą mogli podyskutować na interesujące ich tematy. Warsztaty przeprowadzane są przez trenerów Goethe-Institut i trwają trzy godziny zegarowe.
 

Zgłoszenie do projektu

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15.09.2019

Kontakt do nauczyciela

Informacje o uczniach

Można wybrać dwa spośród podanych tygodni i podać dogodny dzień tygodnia.

Jeśli z powodu braku miejsc, moja szkoła nie będzie mogła wziąć udział w tej aktywności, chcę zgłosić szkołę do nastepującej aktywności:

Warunki uczestnictwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją projektu „Deutsch Plus“ oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Goethe-Institut Warschau oraz prawie do ich poprawiania.

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres deutschplus-polen@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy