Niemiecki system kształcenia dualnego
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Dualne kształcenie zawodowe

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy szkoły zawodowej i przedsiębiorstwa. W tym systemie kształcenie zawodowe pozwala uczniom na płynne przejście od nauki  w szkole do czynnego życia zawodowego i jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców.
Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje kształcenie praktyczne. Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu, uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy. 
 
Dualne kształcenie zawodowe może stać się również ważnym elementem w polityce firmy i być odpowiedzią na problemy związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy. Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system ten jest bardzo wysoko ceniony. Państwa, w których dominuje dualny system kształcenia zawodowego, w tym Niemcy, mają dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy młodych ludzi oraz gospodarkę na wysokim poziomie. Odbycie praktyki w przedsiębiorstwie daje wiedzę zawodową umożliwiającą zdobywanie różnych umiejętności, dobre przygotowanie praktyczne do sprawnego wykonywania określonych prac, przygotowanie społeczne oraz znajomość stosunków pracy w przedsiębiorstwie oraz hierarchii i dyscypliny w miejscu pracy. Dodatkowo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka.
 
Obecna trudna sytuacja młodych osób na rynku pracy wymaga rozwiązań, które wspierają przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Dlatego też duże nadzieje wiąże się z rozwojem systemu przyuczania do zawodu, czyli uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.
 

© AHK Polska

© AHK PolskaPodróż studyjna do Hamburga

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy w Polsce i działając w myśl reformy edukacji Goethe-Institut w Warszawie zorganizował w listopadzie 2019 podróż studyjną do Hamburga dla nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych oraz dyrektorów wybranych szkół technicznych. Szkoły te wyłonione zostały podczas konkursów uczniowskich rozpisanych przez Goethe-Institut we współpracy z instytucjami partnerskimi w ramach projektu NIEMIECKI=SUKCES W ZAWODZIE, skierowanego do szkół branżowych i techników w Polsce. W wizycie udział wzięli przedstawiciele techników z Głogowa, Żagania, Elbląga, Częstochowy, Gdańska, Gdyni, Lubania, Grudziądza i Leżajska.

Podróż studyjna została zorganizowana we współpracy z Instytutem Kształcenia Zawodowego w Hamburgu (Hamburger Institut fur Berufliche Bildung HIBB). W ramach wizyty goście z Polski odwiedzili dwie szkoły zawodowe - Berufsschule Medien und Technik Farmsen (o profilu technicznym) i Staatliche Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung (o profilu gastronomiczno-hotelarskim) - a także współpracujący ze szkołami zakład produkcyjny firmy STILL GmbH. Dodatkowo nauczyciele i dyrektorzy zapoznali się z oferta HIBB i możliwościami nawiązania kontaktu z placówkami o podobnym profilu na terenie Niemiec.

Kształcenie zawodowe w Niemczech ma długą tradycję i opiera się na ścisłej współpracy szkoły zawodowej i przedsiębiorstwa. W systemie tym uczeń przez trzy dni w tygodniu uczestniczy w zajęciach teoretycznych w szkole, a pozostałe dwa dni spędza w zakładzie pracy, przyuczając się do zawodu. W alternatywnym wariancie na kształcenie teoretyczne w szkole przeznaczane są dwa-trzy kilkutygodniowe bloki rocznie, przeplatane blokami na praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwie. W obu wariantach uczniowie w zakładach pracy wdrażani są do wykonywania zadań, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy. Podczas praktyki uczniowie otrzymują też swoje pierwsze wynagrodzenie. Niemiecki model dualny pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego i jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Skuteczność niemieckiego modelu kształcenia dualnego stanowi inspirację dla decydentów w obszarze edukacji i przedstawicieli biznesu w wielu krajach. Systemy edukacji, w których dominuje dualne kształcenie zawodowe, wiążą się z wysokim poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju i dobrym przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Odbycie praktyki w przedsiębiorstwie daje konkretną wiedzę zawodową, przygotowanie praktyczne do sprawnego wykonywania realnych zadań, gwarantuje trening kompetencji społecznych i pozwala rozeznać się w stosunkach pracy w przedsiębiorstwie.
Dodatkowo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Poprzez przybliżenie tego działającego z powodzeniem od dziesięcioleci systemu Goethe-Institut ma nadzieję zachęcić przedstawicieli szkół w Polsce do intensywnego poszukiwania partnerów z obszaru przedsiębiorstw i wypracowywania własnych satysfakcjonujących obie strony modeli ściślejszej współpracy. Projekty tego typu mają także uwrażliwić na role języków obcych w edukacji szkolnej.