Niemiecki system kształcenia dualnego
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Dualne kształcenie zawodowe

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy szkoły zawodowej i przedsiębiorstwa. W tym systemie kształcenie zawodowe pozwala uczniom na płynne przejście od nauki  w szkole do czynnego życia zawodowego i jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców.
Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje kształcenie praktyczne. Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu, uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy. 
 
Dualne kształcenie zawodowe może stać się również ważnym elementem w polityce firmy i być odpowiedzią na problemy związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy. Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system ten jest bardzo wysoko ceniony. Państwa, w których dominuje dualny system kształcenia zawodowego, w tym Niemcy, mają dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy młodych ludzi oraz gospodarkę na wysokim poziomie. Odbycie praktyki w przedsiębiorstwie daje wiedzę zawodową umożliwiającą zdobywanie różnych umiejętności, dobre przygotowanie praktyczne do sprawnego wykonywania określonych prac, przygotowanie społeczne oraz znajomość stosunków pracy w przedsiębiorstwie oraz hierarchii i dyscypliny w miejscu pracy. Dodatkowo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka.
 
Obecna trudna sytuacja młodych osób na rynku pracy wymaga rozwiązań, które wspierają przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Dlatego też duże nadzieje wiąże się z rozwojem systemu przyuczania do zawodu, czyli uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.
 

© AHK Polska

© AHK Polska