Konkurs „Mój zawód“
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Konkurs „Mój zawód - moja przyszłość“

Celem konkursu „Mój zawód – moja przyszłość” jest wspieranie i dalsze rozwijanie kompetencji medialnych i językowych uczniów oraz promocja ucznia zdolnego. W ramach konkursu uczniowie nagrywają krótki, 1-2 minutowy spot reklamowy w języku niemieckim na temat wyuczonego/przyszłego zawodu.
 
Ważnym elementem spotu jest pokazanie atrakcyjności poszczególnych zawodów. Spot reklamowy ma zachęcić do nauki prezentowanego zawodu i podkreślić szanse przyszłego pracownika na rynku. Ma także pokazać, ze znajomość języka obcego (w tym przypadku niemieckiego) jest ważna i zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.
 
Konkurs odbywa się w ramach projektu „Niemiecki = Sukces w Zawodzie”, który ma między innymi przyczynić się do zmiany postrzegania szkół zawodowych.
 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: wyjazd do Austrii na europejskie mistrzostwa młodych fachowców Euroskills 2020 oraz kurs językowy dla młodzieży w Niemczech.

Formularz zgłoszenia
Termin nadesłania pracy konkursowej: 30.09.2019