Konkurs „Zawodowa ściana“
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Konkurs „Zawodowa ściana“

Celem niniejszego konkursu jest rozwiniecie kompetencji medialnych uczniów oraz zwiększenie ich świadomości oraz świadomości nauczycieli i dyrekcji szkół w kwestii znaczenia, jakie ma otoczenie dla procesu dydaktycznego.
 
Istotą tego działania jest cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego i/wzgl. lekcje przedmiotów zawodowych i przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce.
 
Szczególnie ważne dla nas jest przy tym pokazanie specyfiki poszczególnych zawodów. Proces aranżacji w środowisko sprzyjające nauce ma wiele aspektów. Trzeba wspólnie podejmować decyzje, wypracować koncepcje, dojść do porozumienia wybierając jedną z nich i dokonać podziału zadań.
 
Chcemy przyczynić się do rozwoju partycypacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i wspierać tym samym naukę języka niemieckiego w oparciu o działanie i pracę zespołową.
 
Jak możecie cyfrowo zaaranżowac ścianę?
W formie cyfrowego plakatu!
 
Plakaty z filmami video, muzyką, informacjami i zdjęciami możecie przygotować, zapamiętać i przesłać do Goethe-Institut  np. przy pomocy:  https://www.canva.com/

Opowiedzcie nam:
Jakich narzędzi/ materiałów/ sprzętu używacie w swojej pracy?
Co powstaje w Waszej pracy?/Co tworzycie?
Powiedzcie nam:
Co najbardziej podoba się Wam w Waszym zawodzie?
Czy macie jakiś wzór do naśladowania w Waszym zawodzie? Dlaczego to ta osoba?
Zastanówcie się:
Gdzie chcielibyście/chciałybyście w przyszłości pracować?
Czy język niemiecki może się okazać przydatny w Twojej przyszłej pracy? Jeśli tak, to dlaczego?
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - zaproszenie do Warszawy, interesujący program kulturalny oraz nagrody pieniężne dla szkoły m.in. na wyposażenie pracowni języka niemieckiego.

Dla uczestników ze szkoły z Gdańska firma thyssenkrupp ufundowała nagrodę specjalną – dzień w firmie thyssenkrupp. 
 
 

Lista laureatów wyłonionych przez jury w konkursie zespołowym: „Zawodowa ściana – plakat cyfrowy”

 
Miejsce I ex aequo:
 
Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
Maciej Chudyszewicz
Kacper Pach
Anna Sobczak
Tobiasz Troka
Paweł Zaręba
 
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Paulina Rojek
Eryk Bukowski
Błażej Chodorowski
Mikołaj Głąb
Jakub Naumowicz
 
 
Miesce II ex aequo
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu
Jakub Bloch
Daria Borkowska
Julia Jońca
Nikol Różańska
 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Natalia Filipiuk
Agata Hofman
Kamil Maroszek
Kacper Milewicz
Natalia Pokorska


Nagroda specjalna „Wizyta w Centrum thyssenkrupp Global Shared Services w Gdańsku”
przyznana została uczniom z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku:
Maciejowi Chudyszewiczowi
Kacprowi Pachowi
Annie Sobczak
Tobiaszowi Troce
Pawłowi Zarębie

 
Laureatom serdecznie gratulujemy.

Regulamin konkursu
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia pełnoletniego

Skład zespołu uczniowskiego biorącego udział w konkursie