Konkurs „Zawodowa ściana“
Niemiecki = Sukces w zawodzie

Konkurs „Zawodowa ściana“

Celem niniejszego konkursu jest rozwiniecie kompetencji medialnych uczniów oraz zwiększenie ich świadomości oraz świadomości nauczycieli i dyrekcji szkół w kwestii znaczenia, jakie ma otoczenie dla procesu dydaktycznego.
 
Istotą tego działania jest cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego i/wzgl. lekcje przedmiotów zawodowych i przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce.
 
Szczególnie ważne dla nas jest przy tym pokazanie specyfiki poszczególnych zawodów. Proces aranżacji w środowisko sprzyjające nauce ma wiele aspektów. Trzeba wspólnie podejmować decyzje, wypracować koncepcje, dojść do porozumienia wybierając jedną z nich i dokonać podziału zadań.
 
Chcemy przyczynić się do rozwoju partycypacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i wspierać tym samym naukę języka niemieckiego w oparciu o działanie i pracę zespołową.
 
Jak możecie cyfrowo zaaranżowac ścianę?
W formie cyfrowego plakatu!
 
Plakaty z filmami video, muzyką, informacjami i zdjęciami możecie przygotować, zapamiętać i przesłać do Goethe-Institut  np. przy pomocy:  https://www.canva.com/

Opowiedzcie nam:
Jakich narzędzi/ materiałów/ sprzętu używacie w swojej pracy?
Co powstaje w Waszej pracy?/Co tworzycie?
Powiedzcie nam:
Co najbardziej podoba się Wam w Waszym zawodzie?
Czy macie jakiś wzór do naśladowania w Waszym zawodzie? Dlaczego to ta osoba?
Zastanówcie się:
Gdzie chcielibyście/chciałybyście w przyszłości pracować?
Czy język niemiecki może się okazać przydatny w Twojej przyszłej pracy? Jeśli tak, to dlaczego?
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - zaproszenie do Warszawy, interesujący program kulturalny oraz nagrody pieniężne dla szkoły m.in. na wyposażenie pracowni języka niemieckiego.

Dla uczestników ze szkoły z Gdańska firma thyssenkrupp ufundowała nagrodę specjalną – dzień w firmie thyssenkrupp. 
 
 


Konkurs rozstrzygniętY - Lista laureatów wyłonionych przez jury w konkursie zespołowym: „ Zawodowa ściana – plakat cyfrowy”

Laureaci (zespoły w kolejności alfabetycznej według miast, miejsca zostaną ogłoszone podczas gali wręczenia nagród)
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu
Jakub Bloch
Daria Borkowska
Julia Jońca
Nikol Różańska
 
Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
Maciej Chudyszewicz
Kacper Pach
Anna Sobczak
Tobiasz Troka
Paweł Zaręba
 
Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Paulina Rojek
Eryk Bukowski
Błażej Chodorowski
Mikołaj Głąb
Jakub Naumowicz
 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
Natalia Filipiuk
Agata Hofman
Kamil Maroszek
Kacper Milewicz
Natalia Pokorska
 
Laureatom serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace. Uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie drogą pocztową.
 

Regulamin konkursu
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia pełnoletniego

Skład zespołu uczniowskiego biorącego udział w konkursie