Wypożyczanie książek

Łatwe lektury są od wielu lat w ofercie wielkich wydawnictw, zajmujących się niemieckim jako językiem obcym (często z płytami CD lub w formacie MP3). Wiele bibliotek szkolnych dysponuje odpowiednimi tytułami.
 
Lektury można wypożyczyć w małych i dużych centrach bibliotecznych Goethe-Institut.
 
Na potrzeby konkursu Leselust przygotowaliśmy odpowiedni pakiet przykładowych lektur, zawierający łącznie 30 tytułów dla chłopców i dziewcząt, dla różnych grup wiekowych, jak i dla różnych poziomów językowych (A1, A2, B1). Ten pakiet można wypożyczyć w wybranych centrach bibliotecznych w Polsce południowej. Wszystkie tytuły można zakupić aktualnie w księgarniach. Na życzenie prześlemy ich listę. Jest to tylko propozycja, uczniowie mogą recenzować również inne, wybrane przez siebie książki.