Formularz zgłoszeniowy Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Celem unijnych kursów w ramach programu Europanetzwerk Deutsch jest wspieranie Państwa w profesjonalizacji i częstości używania języka niemieckiego w pracy zawodowej. Program Europanetzwerk Deutsch pomaga również w tworzeniu aktywnej sieci kontaktów zawodowych z kolegami w krajach europejskich. W ten sposób kursy unijne pomagają indywidualnie w osiągnięciu jak najlepszego efektu nauki. W centrum uwagi znajdują się tematy związane z Unią Europejską oraz pracą niemieckich instytucji, ministerstw i placówek kulturalnych. Program ten uzupełnia codzienna intensywna nauka języka niemieckiego. Zapraszamy do uczestnictwa w programie Europanetzwerk Deutsch osoby, które są urzędnikami instytucji Unii Europejskiej lub ministerstw w krajach członkowskich Unii albo kandydujących do członkostwa (+Norwegia i Islandia), w ramach swojej pracy pozostają w bliskim kontakcie z instytucjami Unii, władają językiem niemieckim na poziomie B2 i chcą poszerzyć swoją sieć kontaktów Unii Europejskiej.
 
Poniższe informacje są dla nas pomocą w indywidualnym dostosowaniu programu językowego i związanego z instytucjami oraz pokazują nam, jakie tematy znajdują się w centrum Państwa zawodowych zainteresowań i jakie są z tym Państwa oczekiwania odnośnie programu.

Formularz zgłoszeniowy

Ochrona i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wskazówka: Prosimy o używanie języka niemieckiego i niepisanie wielkimi literami.

Kurse

Angaben zu Ihrer Person

Arbeitsbereich

* wymagane
Po podaniu danych osobowych w formularzu kontaktowym i kliknięciu na przycisk potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas tych danych w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania względnie w celu dalszego kontaktu z Państwem. Mogą Państwo odwołać zgodę przesyłając e-mail na adres eu-kurs2@goethe.de. W przypadku odwołania zgody Państwa dane zostaną natychmiast skasowane. Dane Państwa zostaną również skasowane, gdy odpowiemy na Państwa zapytanie lub gdy powód przechowywania Państwa danych straci swoją ważność.

Privacy Policy