Formularz zgłoszeniowy Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

Celem unijnych kursów w ramach programu Europanetzwerk Deutsch jest wspieranie Państwa w profesjonalizacji i częstości używania języka niemieckiego w pracy zawodowej. Program Europanetzwerk Deutsch pomaga również w tworzeniu aktywnej sieci kontaktów zawodowych z kolegami w krajach europejskich. W ten sposób kursy unijne pomagają indywidualnie w osiągnięciu jak najlepszego efektu nauki. W centrum uwagi znajdują się tematy związane z Unią Europejską oraz pracą niemieckich instytucji, ministerstw i placówek kulturalnych. Program ten uzupełnia codzienna intensywna nauka języka niemieckiego. Zapraszamy do uczestnictwa w programie Europanetzwerk Deutsch osoby, które są urzędnikami instytucji Unii Europejskiej lub ministerstw w krajach członkowskich Unii albo kandydujących do członkostwa (+Norwegia i Islandia), w ramach swojej pracy pozostają w bliskim kontakcie z instytucjami Unii, władają językiem niemieckim na poziomie B2 i chcą poszerzyć swoją sieć kontaktów Unii Europejskiej.
 
Poniższe informacje są dla nas pomocą w indywidualnym dostosowaniu programu językowego i związanego z instytucjami oraz pokazują nam, jakie tematy znajdują się w centrum Państwa zawodowych zainteresowań i jakie są z tym Państwa oczekiwania odnośnie programu.

Ochrona i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Udzielona Goethe-Institut zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta np. za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres eu-kurs2@goethe.de.

Informacje nt. ochrony danych


Hinweis: Bitte verwenden Sie die deutsche Sprache und benutzen Sie bitte keine Blockbuchstaben.

Angaben zu Ihrer Person

Arbeitsbereich

Kurse

Kursteilnahme

* wymagane
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy