Bezpłatny letni obóz językowy
6.08 - 13.08., Góry Świętokrzystkie

  Obóz językowy © Goethe-Institut  

Wersja ukraińsko- i rosyjskojęzyczna na dole strony.
C украинской и  русской версиями можно ознакомиться ниже.


Cieszymy się, że możemy zaoferować ukraińskim uczennicom i uczniom możliwość wzięcia udziału w 8-dniowym letnim obozie językowym w Polsce.
Obóz językowy jest promowany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, prowadzony przez akredytowane biuro podróży dla młodzieży w Polsce i jest zarejestrowany w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej

Oferta:
 • bezpłatny 8-dniowy obóz letni z lekcjami języka niemieckiego i polskiego prowadzonymi przez nauczycieli z Goethe-Institut w Warszawie oraz przez polskich nauczycieli
 • ukraińsko/rosyjskojęzyczna kadra edukacyjna
 • atrakcyjne zajęcia dodatkowe i wycieczki
 • prace projektowa
 • pełne wyżywienie
 • organizacja i opłacenie przejazdu do oraz z punktu zbiórki w Warszawie
 • ubezpieczenie dla uczestników (polskie)
 • badanie lekarskie przez akredytowanego pediatrę na początku obozu
 • zaświadczenie o uczestnictwie od organizatora i Goethe-Institut Warszawa na zakończenie obozu
Do kogo skierowana jest oferta?
Uczennic i uczniów w wieku 11 – 14 lat:
 • uczęszczających do polskiej szkoły
 • posiadającch numer PESEL i aktualny dokument tożsamości
 • którzy wjechali na terytorium Polski po 24.2.2022 r.
 • posiadających rekomendację nauczyciela w polskiej szkole
 • zdolnych do podróżowania bez rodziców
 • przebywających w czasie trwania obozu w Polsce i posiadających możliwość przyjazdu (i powrotu) do (i z) Warszawy z osobą towarzyszącą (Warszawa jest miejscem zbiórki)

  Wcześniejsza znajomość języka niemieckiego jest pożądana, ale nie jest warunkiem koniecznym.
Zgłoszenia:
 • od 22.6. do 28.6.2022
 • przez stronę Goethe-Institut w Warszawie, adres strony zostanie poday w późniejszym terminie
Rekrutacja:
 • Wybór 80 uczestników i 20 osób na listę rezerwową zostanie podany do wiadomości najpóźniej do 15 lipca 2022

Wymagane dokumenty:
 • Formularz rejestracyjny z polskiego Ministerstwa Edukacji
 • Wypełnienie i podpisanie Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (w jęz. polskim / ukraińskim).
 • Formularz rejestracyjny Organizatora z informacjami o językach obcych, hobby i nietolerancjach pokarmowych
 • Podpisane warunki uczestnicta
 • Podpisane warunki ubezpieczenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
 • Zgoda na publikację przez Goethe-Institut zdjęć i filmów wykonanych podczas obozu językowego
 • Wpłata 200,- PLN na konto biura podróży do 7 lipca 2022 r. (wpłata dopiero po zakwalifikowaniu na wypoczynek). Kwota ta jest gwarancją miejsca i zostanie w całości zwrócona:
  - nr konta 85 1050 1461 1000 0092 6402 2196
  - tytuł: Sprachcamp, imię i nazwisko dziecka
  - dane odbiorcy: Michal Szerer Biuro Podrozy BONUS TRAVEL s.c.
Cieszymy się na Państwa zainteresowanie. Aktualnie pracujemy nad tym, aby stworzyć dla Państwa specjalną linię telefoniczną po ukraińsku i rosyjsku, by móc udzielać odpowiedzi na Państwa pytania.

 
Украинскaя версия

Пропозиція безкоштовного літнього мовного табору, 6.08 - 13.08.2022, Свєнтокшиські гори

Ми раді, що можемо запропонувати українським учням та ученицям можливість взяти участь у 8-денному літньому мовному таборі в Польщі.
Даний мовний табір організовується за підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини. Табір проводить акредитована туристична агенція для молоді в Польщі, він зареєстрований в Міністерстві освіти Польщі.

Пропозиція:
• безкоштовний 8-денний літній табір з уроками німецької та польської мов, які проводять викладачі Goethe-Institut у Варшаві та польські вчителі
• українсько/російськомовний педагогічний персонал
• захопливі позакласні заходи та екскурсії
• проєктна робота
• повний пансіон
• організація та оплата трансферу до та з місця зустрічі у Варшаві
• страхування учасників (польське)
• медичний огляд акредитованого педіатра на початку табору
• сертифікат про участь від організатора та Goethe-Institut у Варшаві наприкінці табору

Для кого ця пропозиція?
Для учнів та учениць віком від 11 до 14 років, які:
• відвідують польську школу
• мають номер PESEL та дійсний документ, що посвідчує особу,
• В'їзд на територію Польщі після 24.2.2022,
• мають рекомендації  від вчителя/вчительки з теперішньої польської школи,
• здатні подорожувати без супроводу батьків
• під час табору перебувають у Польщі та мають можливість приїхати (і повернутися) до (і з) Варшави з особою, що супроводжує (місце зустрічі – Варшава),
• попереднє знання німецької мови є бажаним, але це не обов’язкова умова
• оплата зворотного депозиту (тільки після відбору) в розмірі 200,- зл на рахунок туристичної агенції до 7 липня 2022 року (дана сума коштів гарантує Вам місце та буде повернута)
- рахунок 85 1050 1461 1000 0092 6402 2196 
- призначення: Sprachcamp. Прізвище, ім'я дитини латиницею
- данi отримувача: Michal Szerer Biuro Podrozy BONUS TRAVEL s.c.

Подати заявку можна:
• з 22.06. 2022 до 28.06.2022
• за допомогою сайту Goethe-Institut у Варшаві

Оголошення результатів:
• Обрані 80 учасників і 20 осіб у список очікування будуть оголошені не пізніше, ніж до 15 липня 2022 року.

Обов’язкові документи:
• Реєстраційна форма польського Міністерства освіти
• Реєстраційна форма організатора, з інформацією про володіння іноземними мовами, хобі та харчові непереносимості
• Підписані умови участі
• Підписані умови страхування
• Згода на обробку персональних даних (GDPR/RODO)
• Згода на публікацію фотографій та відео, зроблених Goethe-Institut під час мовного табору

Ми з нетерпінням чекаємо ваших заявок. Зараз ми працюємо над створенням спеціальної телефонної лінії українською та російською мовами для вас, щоб мати можливість відповісти на ваші питання.


 
Русская версия

Бесплатный языковой лагерь, 6 - 13.8.2022, Свєнтокшиські гори (Польша)

Мы рады предложить украинским школьникам возможность посетить 8-дневный языковой лагерь в Польше.
Языковой лагерь организуется при содействии  Министерства иностранных дел Германии. Проводит лагерь аккредитованное туристическое агентство для молодежных поездок в Польше, данное мероприятие зарегистрировано в Министерстве образования Польши.

Мы предлагаем:
• бесплатный 8-дневный летний лагерь с уроками немецкого и польского языков от преподавателей Гете-Института в Варшаве и польских учителей
• украинско-русский педагогический персонал
• увлекательные мероприятия и экскурсии
• работа над проектом
• полный пансион
• организация и покрытие расходов на проездку в пункт сбора в Варшаве и обратно
• польская страховка для участников
• медицинский осмотр аккредитованным педиатром в начале лагеря
• вручение сертификатов об участии в языковом лагере от организаторов поездки и Гете-Института в Варшаве

Условия участия ребенка в языковом лагере:
• возраст 11 - 14 лет
• быть зачисленым в польскую школу
• наличие номера PESEL и действительного документа, удостоверяющего личность
• въезда на территорию Польши после 24.2.
• рекомендация учителя из польской школы
• знание немецкого языка является преимуществом, но не обязательно
• самостоятельность и способность путешествовать без родителей
• пребывание в Польше на время проведения летнего лагеря, также наличие сопровождающего во время поездки в пункт сбора в Варшаве и обратно из Варшавы
• оплата возвратного депозита (только после отбора) в размере 200,00 зл на счет туристического агентства до 7 июля 2022 года (эта сумма гарантирует место и будет Вам возвращена)
- номер счета 85 1050 1461 1000 0092 6402 2196
- назначение: Sprachcamp. Фамилия, имя ребенка латиницей
- данные получателя: Michal Szerer Biuro Podrozy BONUS TRAVEL s.c.

Сроки подачи заявки:
- с 22.6. по 28.6.2022 г.
- на сайте Гете-Института в Варшаве, заполнив оnline-форму

Отбор заявок:
- 80 участников и 20 резервных кандидатов будут отобраны не позднее 15 июля 2022 года

Необходимые документы:
• Регистрационная форма от Министерства образования Польши
• Регистрационная форма организатора поездки с информацией об иностранных языках, хобби и пищевой непереносимости
• Общие положения и условия участия
• Общие положения и условия страховой компании
• Согласие на обработку персональных данных (GDPR)
• Согласие на публикацию фотографий и видео, снятых Гете-Институтом во время языкового лагеря

Мы с нетерпением ждем Ваших заявок. В данный момент мы работаем над созданием специальной телефонной линии на украинском и русском языках, чтобы ответить на Ваши вопросы.