Niemiecki w zawodzie

Deutsch im Beruf © Goethe-Institut | leniva


Oferta dydaktyczna dla polskich szkół o profilu zawodowym

Kontakt:
Patrycja Tajer
Koordynatorka projektów edukacyjnych i szkoleniowych
Tel.: + 48 22 50590-22
Patrycja.Tajer@goethe.de

Plakaty „Niemiecki w zawodzie“

Seria plakatów umożliwia powtórzenie oraz rozszerzenie słownictwa zawodowego.

Interaktywne zadania „Deutsch im Beruf“

Doskonal słownictwo specjalistyczne z naszymi interaktywnymi zadaniami.
 

Müller, Bäcker & Co.

Seria podcastów pomagająca trenowanie sprawność rozumienia ze słuchu.
 

Gry planszowe na lekcjach niemieckiego

Celem oferty jest wzmacnianie i wspieranie nauki języka niemieckiego w polskich szkołach o profilu zawodowym.