Niemiecki zawodowy

Deutsch für den Beruf © Goethe-Institut

Wraz z wydłużeniem cyklu kształcenia w szkołach zawodowych i technikach pojawia się możliwość wysunięcia języków obcych na pierwszy plan i wzmocnienia nauczania języków obcych w tych właśnie szkołach.
 
Duże znaczenie dla szkół zawodowych mają również współpraca z przedsiębiorstwami oraz działania wspierające proces kształcenia zawodowego, np. praktyki dla uczniów. W tym kontekście Goethe-Institut widzi siebie jako kompetentny punkt kontaktowy dla szkół w kwestiach dotyczących dualnego systemu kształcenia w Niemczech, a także metodyki/dydaktyki języków obcych. Albowiem nauka języka obcego w szkołach zawodowych nie ogranicza się wyłącznie do ćwiczenia umiejętności językowych. Integralną częścią tych zajęć jest również przekazywanie kompetencji kulturowych, wiedzy o kraju, kompetencji społecznych i innych kompetencji miękkich. Poprzez zorientowane na grupę docelową oferty nauki języka niemieckiego, dostosowane do poziomu językowego uczniów w szkołach zawodowych i technikach oraz liczne działania skierowane do uczących się języka niemieckiego, nauczycieli języka niemieckiego i dyrekcji szkół, chcielibyśmy wzmocnić rolę języków obcych na przykładzie języka niemieckiego i obszaru tematycznego MINT oraz stworzyć platformę wymiany służącej współpracy między szkołami i przedsiębiorstwami.

W dzisiejszych czasach dobra znajomość języka angielskiego jest uważana za standard. Dlatego tym ważniejsze jest, aby zastanowić się, które języki obce, oprócz angielskiego, są w życiu zawodowym ważne dziś i będą ważne w przyszłości. Język niemiecki oferuje uczniom w Polsce szeroki wachlarz możliwości i szans. Obecnie uczy się prawie 700 tys. uczniów w szkołach zawodowych i technikach w Polsce. Spośród ponad 4 tys. szkół zawodowych w Polsce, około 2,4 tys. oferuje naukę języka niemieckiego. Absolwenci, którzy oprócz języka angielskiego znają jeszcze inny język obcy, mają wyraźną przewagę na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W ofertach pracy język niemiecki znajduje się na drugim miejscu po języku angielskim będącym kluczową kompetencją. Ponad ¼ wszystkich polskich produktów jest sprzedawana do Niemiec. Tym samym Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Polski, a polscy pracodawcy coraz częściej potrzebują pracowników z dobrą znajomością języka niemieckiego. Dotyczy to również licznych niemieckich i międzynarodowych firm obecnych na polskim rynku pracy, gdzie język niemiecki jest wysoko ceniony jako drugi język obcy, obok angielskiego.
 
Praktyki w niemieckich i polskich przedsiębiorstwach oraz europejski rynek pracy są na wyciągnięcie ręki i otworzyły się dla wszystkich obywateli UE bez żadnych barier. Szczególnie zależy im na wykwalifikowanych pracownikach, którzy znają lokalny język.
Informacje o aktualnych wydarzeniach, seminariach i szkoleniach Wydarzenia ​​​​​​​
Chcesz należeć do naszej sieci i dzięki temu być na bieżąco? Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: Rejestracja do sieci szkół zawodowych

Oferta dla nauczycieli i klas szkolnych

Mój zawód jest super! Leniva° Studio

Mój zawód jest super!

Ogólnopolski konkurs dla uczennic szkół o profilu zawodowym


 

Kontakt

Iwona Kuczkowska
Koordynatorka projektów edukacyjnych i językowych | Szkoły o profilu zawodowym
Tel. +48 22 50590-24
Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Patrycja Tajer
Koordynatorka projektów edukacyjnych – Szkolenia dla nauczycieli | Szkoły o profilu zawodowym
Tel. +48 22 50590-22
Patrycja.Tajer@goethe.de