Gra symulacyjna

Gra symulacyjna dla zaangażowanych nauczycieli

Gramy? Koniecznie! Poznawanie i rozumienie następstwa działań, rozwój kompetencji komunikacyjnych i socjalnych, umiejętność pracy w grupie – to wszystko znajdziemy w grach.

Gra symulacyjna „15, 16, 17 i co teraz?“ pozwoli na aktywne ćwiczenie różnych form partycypacji i interakcji. Rozwija dostrzeganie interesów w realnym działaniu a także przyczynia się do głębszego zrozumienia problemu i akceptacji wypracowanego rozwiązania.Pomysł

Zaangażowani nauczyciele języka niemieckiego, ale zbyt mało członków w Stowarzyszeniu? Podlegające wahaniom liczby uczących się niemieckiego, trudna sytuacja na rynku pracy w sektorze edukacyjnym, poza tym często niewykorzystane możliwości współpracy między instytucjami i pełnym zaangażowania nauczycielami.

Wyzwania, przed którymi dziś stoimy, są wielorakie.

Gry symulacyjne w niemieckich szkołach, instytucjach kształcenia pozaszkolnego dla młodzieży i dorosłych, na uniwersytetach oraz w instytucjach udzielających wsparcia doradczego organizacjom stosowane są od wielu lat z dużym powodzeniem, ponieważ umożliwiają uczestnikom, aktywnie zmierzyć się z ważnymi tematami, aktualnymi pytaniami czy też politycznymi wyzwaniami.

Cel

Celem gry symulacyjnej dla nauczycieli języka niemieckiego w Polsce jest osiągnięcie w średniej i dłuższej perspektywie ożywienia oraz wzbogacenia pracy w Stowarzyszeniu przez inicjowanie różnych procesów myślowych u jego członków. Metodyka zakłada tu uwzględniające alternatywy m.in. myślenie i pracę, rozwój strategiczno-koncepcyjny oraz pracę w formie projektów. Te zagadnienia stanowią sedno gry symulacyjnej. Kompetencje, które są z nimi związane, są obiektem ćwiczeń podczas seminarium.

Gra symulacyjna konkretnie

Podczas gry symulacyjnej uczestnicy, którzy odgrywają role, które odnoszą się do rzeczywistości, tworzą scenariusz roboczy hipotetycznego stowarzyszenia nauczycieli języków obcych. Główną intencją jest zmiana perspektywy u uczestników. W pierwszym etapie chodzi o lepsze zrozumienie różnych punktów widzenia oraz struktury komunikacji między nauczycielami języków, pracownikami stowarzyszenia, sektorem akademickim a także fikcyjnym ministerstwem edukacji i przedstawicielami niemieckich instytucji edukacyjnych za granicą. Na kolejnym etapie celem jest przetestowanie nowych pomysłów w chronionej przestrzeni, aby nauczyć się produktywniejszego wykorzystywania konkretnych uwarunkowań.

Gra strategiczna na własnej skórze – wywiad z Moniką Janicką, prezeską Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Pomysłodawcami gry symulacyjnej „15, 16, 17 i co teraz?“ są Goethe-Institut w Krakowie i Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Autorzy: Holger-Michael Arndt, Alexander Burka, Georg Schwedt i Ryszard Wysocki CIVIC-Institut für internationale Bildung CIVIC-Institut für internationale Bildung