Zalecenia Norymberskie
Aktualna sytuacja i perspektywy wczesnej nauki języków obcych

Nürnberger Empfehlungen: Situation und Perspektiven © Goethe-Institut


Na całym świecie obserwuje się tendencję do wcześniejszego rozpoczynania nauki języków obcych niż miało to miejsce jeszcze 15 lat temu. W zakresie oferty edukacyjnej dotyczącej wczesnej nauki wszędzie widoczne są starania o systematyczne i wykraczające poza jedną instytucję planowanie, o tworzenie programów nauczania stanowiących podstawę i zabezpieczenie jej realizacji oraz o wykształcenie niezbędnego personelu. 

Krajowe i międzynarodowe badania naukowe pokazują, że wczesne nauczanie języków obcych jest w stanie sprostać pokładanym w nim oczekiwaniom. Dzieci uczą się nowego języka z entuzjazmem. 

W sprzyjających warunkach rozwijają elementarne kompetencje komunikacyjne i świadomość językową. Udowodniono, że sukcesy te zależą od uwarunkowań tworzonych przez politykę językową, dydaktykę języków obcych i pedagogikę, co nie wszędzie jeszcze uwzględniane jest w wystarczającym stopniu[1].

Podmioty kształtujące politykę językową

Na warunki ramowe wczesnej nauki języków obcych w znacznym stopniu wpływają decyzje w zakresie polityki edukacyjnej i językowej podejmowane poza miejscem. 

Wybór języków i ich kolejność

To, jakich języków obcych naucza się w danym kraju, zależy od wielu czynników.

Koncepcje

Skierowana do małych dzieci oferta edukacyjna w zakresie nauki języków obcych musi być ukształtowana w taki sposób, żeby rozwijała wrażliwość na język docelowy i zachęcała do komunikowania w nowym, jeszcze obcym języku.

Standardy

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego umożliwił opis stopnia opanowania danego języka za pomocą poziomów.


Źródła
[1] Por. Edelenbos, Johnstone & Kubanek (2006); Edelenbos, Kubanek (2007); Engel, Grooth-Wilken & Thürmann (2009)

Więcej informacji