Serwis dla bibliotekarzy

Współpracujemy na zasadach partnerskich z innymi bibliotekami, ze stowarzyszeniami bibliotekarzy, placówkami edukacyjnymi i instytucjami w kraju i zagranicą w celu prowadzenia dialogu i wymiany informacji.

Wspólnie z partnerami organizujemy konferencje, seminaria i warsztaty dla bibliotekarzy.