Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Kilku nastolatków (11–15) skaczących ze schodów na zewnątrz budynku i śmiejących się, portret Zdjęcie: Getty Images/Echo

Chcesz …

  • przystąpić do egzaminu dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat.
  • uzyskać zaświadczenie o najbardziej podstawowej znajomości języka niemieckiego.
  • potwierdzić ukończenie poziomu A1.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdając ten egzamin pokazujesz, że ...

  • potrafisz zadawać proste pytania i udzielać na nie odpowiedzi oraz formułować prośby i reagować na nie.
  • pisać o sobie i innych ludziach używając prostych zwrotów i zdań.
  • zrozumieć rozmowy i teksty o rzeczach ci znanych.

Warunki

  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 lat.
  • Fit in Deutsch 1 zakłada znajomość języka na pierwszym poziomie biegłości A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 80 – 200 jednostek lekcyjnych po 45 min.